Zákon “o potulných cikánech” z roku 1927

Stránky obsahující tag Weissmandel

Viz též


Archivní prameny

 • Národní archiv v Praze
   
 • fond Ministerstvo spravedlnosti (1918-1953)
   
 • fond Ministerstvo vnitra – stará registratura (1918-1944)
   
 • fond Předsednictvo ministerské rady (1918-1942)
   

Dobová literatura

 • Věstník ministerstva vnitra (1927)
 

Sekundární literatura

 • Donert, Celia. Der „internationale Zigeuner“ in der Tschechoslowakei: Eine transnationale Geschichte der Grenzkontrolle 1918-1938. Frankfurt: , 2007, in: Grenzregionen: Ein europaischer Vergleich vom 18. bis 20. Jahrhundert, s. 295-314.
   
 • Fafejta, Martin. „Cikáni“ – rasa, nebo způsob života?. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, in: Sociální studia, sv. 4, s. 93-111.
   
 • Hanschkow, Juliane. Etikettierung, Kriminalisierung und Verfolgung von „Zigeunern“ in der südlichen Rheinprovinz zur Zeit des Kaiserreichs und der Wiemarer Republik 1906 bis 1933. Frankfurt am Main: , 2008, in: Zigeuner und Nation: Repräsentation, Inklusion, Exklusion (edd. Herbert Uerlings - Iulia-Karin Patrut), s. 249-271.
   
 • Illuzzi, Jennifer. Gypsies in Germany and Italy, 1861-1914. Lives Outside the Law. Hampshire-New York: Palgrave Macmillan UK, 2014.
   
 • Mazower, Mark. Dark Continent. Europe´s Twentieth Century. Londýn: Penguin, 1998.
   
 • Nečas, Ctibor. Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). Brno: Knižnice Matice moravské, 2005, s. 475.
   
 • Pasquino, Pascal. Criminology: the birth of a special knowledge. Chicago: , 1991, in: The Foucault effect. Studies in governmentality, s. 235-250.
   
 • Petráš, René. Menšiny v meziválečném Československu. Právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodně právní ochrana. Praha: Karolinum, 2009.
   
 • Soukup, Ladislav. Snahy o regulaci tuláckého života Cikánů v prvém desetiletí ČSR. Praha: Karolinum, 2013, in: Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, sv. 1, s. 117-132.
   
 • Šípek, Zdeněk. Cikánská otázka v prvním desetiletí ČSR. 139-144: , 1990, in: Český lid, sv. 3.
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.