Dačice na Moravě

Odkazy:

Podrobná historie židovské komunity na Dačicku na stránkách města - texty převzaty z publikace Židé na Dačicku a Slavonicku.

Literatura:

Stehlík, Michael. Židé na Dačicku a Slavonicku. Dačice: Městské muzeum a galerie, 2002. 96 s.

Stehlík, Michael. Židovská komunita v Dačicích. Praha: 1997.

Dačice v hesle: Sakař, Josef. Pardubitz. In: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, s. 465-472.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.