Zpráva policejního komisařství v Brně o Romech usazených ve Slatině

K čís. 966/K.I:-1942/

Zpráva.

V obvodě policejního komisařství Brno-vnitřní město je ve Slatině usazeno 9 rodin cikánů. Z celkového počtu 55-ti cikánů je 9 mužů ve stáří od 18-ti let, 10 žen ve stáří od 18-ti let, 6 dospívajících dětí od 14-18-ti let, dětí školou povinných 14 a 16 dětí jenž nedosáhly 6-ti let.

9 cikánů, jenž jsou živitelé rodin je zaměstnáno takto: 3 obchodují se střižným zbožím, 3 mají licenci na sběr kostí, starých hader a železa a 3 jsou zaměstnáni jako stavební pomocní dělníci.

2 rodiny bydlí ve vlastních obytných vozech, před nimiž mají od obce přiděleno kousek pole ve velikosti 4x5 m. Na tomto poli mají zasázenou zeleninu.

7 rodin bydlí v městských barácích. Všichni mají jen nejnutnější bytové zařízení a neprojevují snahu (viditelně) přiblížiti se bytové a životní úrovni místního obyvatelstva.

14 dětí chodí do školy obecné a měšťanské, ostatní děti školou nepovinné navštěvují nepravidelně mateřskou školu. Průměr školního prospěchu je dobrý. Dle prohlášení učitelů se řádně tito chovají a se svými spolužáky dobře se snášejí.

Z uvedených cikánů nebyl v poslední době žádný pro nějaký trestný čin vyšetřován ani soudu oznámen.

V Brně dne 25. června 1942

neunif. strážník [podpis nečitelný]

(Moravský zemský archiv Brno, Zemský úřad Brno, kart. 2394/III. man.)

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.