Transporty vypravené z Pardubic

Historie židovského osídlení Pardubic

Nejstarší písemná zmínka o židovském osídlení pochází z roku 1492. Do konce 16. století však mohlo v Pardubicích bydlet jen malé množství židovských rodin. Jejich počet se zvýšil na počátku 17. století, ale v roce 1662 byli Židé z Pardubic vypovězeni. Teprve roku 1747 získává jedna rodina právo se zde usadit.

Více na pracovní kartě Deportace z Pardubic

Shromaždiště

Na území Protektorátu Čechy a Morava se shromaždiště nacházela v 15 městech. Židé zde byli soustředěni několik dní před nástupem do transportu. Odevzdání klíčů od svých domovů symbolicky ukončilo jejich doposud relativně svobodný život. Po několika nocích strávených obvykle v prostorách škol byli odtransportováni ze svých měst. Jejich občanské průkazy nesly nové razítko: „ghettoisiert“.

V Pardubicích bylo shromaždiště zřízeno v budově Obchodní akademie ve Štefánikově ulici.

Seznam transportů z Pardubic

Z Pardubic byly vypraveny dva transporty s označením Cf a Cg. Dohromady jimi bylo deportováno 1258 osob z města a jeho okolí. Osvobození se dočkalo pouze 92 z nich.

Vzpomínka Pavla Wernera

To byl transport Cg – číslo už si nepamatuji, bylo to v prosinci 1942. Na to si pamatuji již velice dobře, jak jsme to táhli na vozíku. Ten nám půjčil ten pán, u kterého jsme potom bydleli. Byl to takový trakař – vlastně čtyřkolový vozíček. Ten jsme tam potom někde museli nechat, protože on s námi nesměl jít. Soustředění bylo u nádraží v obchodní akademii. To vím teď, že to byla obchodní akademie, tehdy jsem to nevěděl. Tak jsme ten vozíček nechali kousek před tím, a zbytek cesty jsme těch pár kilo, co jsme si mohli vzít, táhli s sebou.

Více na pracovní kartě Deportace z Pardubic

Úkoly a otázky k zamyšlení:

  • Zjistěte informace o historii židovské obce v Pardubicích a pokuste se ji stručně shrnout a zmínit, co Vám z ní připadá nejzajímavější.

  • Víte, kde je dům, ve kterém se Židé z Pardubic a okolí shromaždovali k nástupu do transportu?

  • Pokuste se najít v Databázi obětí informace o vybraných transportech a některých z deportovaných.

Databáze obětí

Databáze obětí

Pracovní karta Deportace z Pardubic

Zde si můžete stáhnout pracovní kartu ve formátu PDF.

Další informace k historii židovské obce

V následujícím textu převzatém z knihy J. Fiedlera o židovských obcích v Čechách a na Moravě se dozvíte o historii, významných památkách i osobnostech, které byly s Pardubicemi spojeny.

více…

O deportacích obecně

Transporty vypravené z Pardubic, ale i z dalších míst nejen našich zemí, ale z celé Evropy, organizovali nacisté podobně. Systém evidence židovských obyvatel vedoucí k jejich předvolání k nástupu do transportu a odvlečení do ghetta nebo koncentrančího tábora byl ve většině případů stejný.

Transporty

Článek o organizaci a průběhu transportů do nacistických koncentrančích táborů a ghett.

více…

Povolání do transportu AE 3

Originální digitalizovaný dokument ukazuje, jaké pokyny a příkazy dostávali Židé k nástupu do transportu. Toto předvolání dostávali Židé před deportací z Prahy, znění dokumentů bylo v jiných městech velice podobné.

více…

Vzdělávací projekt NAŠI NEBO CIZÍ? Židé v českém 20. století

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.