Prostějov

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Prostějov

Viz též:

Článek z dobového tisku: Židé v Prostějově nesmějí na výstavy, České slovo, 23. prosince 1941

Literatura:

Dokoupilová, Marie. Literatura a prameny k dějinám židovské obce v Prostějově. Židé a Morava. 1995, s. 80-85.

Dokoupilová, Marie. Místa pohřbívání Židů v Prostějově do počátku 19. století. Židé a Morava. 2000, s. 74-78.

Heilig, Bernard. Urkundliches zur Wirtschaftgeschichte der Juden in Prossnitz. Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1929. 32 s.

Klenovský, Jaroslav. Židovské město v Prostějově. Prostějov: Muzeum Prostějovska, 1997. 63 s.

Peterka, Miroslav. Prostějovské ghetto, jeho vzestup - soumrak - zánik. Židé a Morava. 1995, s. 67-79.

Wachstein, Bernhard. Notizen zur Geschichte der Juden in Prossnitz. Frankfurt a. M: D. Droller, 1924. 14 s.

Goldschmied, Leopold. Geschichte der Juden in Proßnitz. In: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, s. 491-505.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.