Zmizelí sousedé

Badatelský projekt pro žáky nejvyšších ročníků základních škol a studenty středních škol

Cíl projektu

Cílem projektu Zmizelí sousedé, který organizačně zajišťuje Oddělení pro vzdělávání a kulturu  Židovského muzea v Praze  a který vznikl na podzim roku 1999 pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky, je přiblížit dnešní mladé generaci (především studentům ve věku od 12 do 18 let) osud lidí, kteří zmizeli v době druhé světové války z bezprostředního sousedství. Za téměř dvacet let své existence dosáhli organizátoři spolu se studenty a jejich pedagogy výborných výsledků. Studenti na základě informací získaných z archivů svých škol, okresních archivů, vyprávění a dokumentů (fotografií, dopisů a pod.), ale zejména na základě zážitku z osobních setkání s pamětníky a svědky zpracovávají literárně-dokumentační výpověď o situaci, kdy ze škol a společenského života mizeli lidé pouze kvůli svému původu. Projekt je prvním projektem využívajícím metody orální historie v České Republice. Protože se realizuje zejména ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, je zaměřen zejména na zmizelé židovské sousedy. Ve spolupráci s Muzeem romské kultury  se ale projekt otevírá i mapování romského holocaustu. Inspiroval i mnoho dalších projektů zaměřených na dějiny 20. století.

Výsledky projektu překračují naše očekávání. Některé práce jsou dokladem faktu, že je dnes možné objevit židovskou identitu beze strachu i v menších okresních městech. Zdá se, že projekt nejen mapuje, ale dokonce napomáhá změně společenského prostředí.

Projekt vychází z dlouholeté spolupráce s učiteli a z charakteristických českých a zcela místních možností a zdrojů. Práce vznikají na základě informací nalezených v dané lokalitě, ale jejich kvalita je zaručena díky neformálnímu přístupu lektorů a učitelů k dalšímu vzdělávání na seminářích Jak vyučovat o holocaustu a spoluprací s Památníkem Terezín  a Kulturním a vzdělávacím centrem Židovského muzea v Praze. Dnes projekt koordinuje Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea. Do roku 2016 projekt po finanční a koordinační stránce podporovalo sdružení Zapomenutí, od roku 2017 spolek Cesta tam a zase zpátky.
Autorům jde o připomenutí památky zapomenutých osudů prezentacemi a navazujícími aktivitami ve škole, obci, na celostátní a mezinárodní úrovni. (Přehled vývoje projektu: 2000 - první sborník, který se stal metodickým materiálem rozdávaným na seminářích, 2001 - film ČT, 2002 - vznik putovní výstavy složené z ukázek 12 různých, později 20 studentských prací (do současnosti navštívila stovky míst), vznikly lokální sborníky a výstavy, dnes je celý projekt na webu Pocta obětem. V roce 2018 získalo sdružení Zapomenutí pro projekt několikaletou podporu EACEA a také ocenění Zlatá hvězda za aktivní občanství. V projektu byl oceňován nejen Evropskou komisí, ale i širokou veřejností (přeložili jsme výstavu i web do angličtiny a němčiny) tady i v zahraničí zejména podíl samostatné studentské badatelské práce. Zdálo se nám, že odhodlání učitelů studenty do bádání zapojit nahrazuje nedostatečný postoj státu, navíc fakt, že šlo vlastně o hnutí zdola, na které jsme pracně získávali nepravidelnou podporu, se ukázal kladem pro opravdovost projektu.

Zmizelí sousedé jsou vlastně metodickou inspirací, jak zpracovat období holocaustu v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT na základní, střední, gymnaziální i střední odborné úrovni. Jde o dlouhodobý autorský studentský projekt na klíčové průřezové téma, spoluvytvořený pilotními českými školami „zdola“. Od roku 2003 má paralelu ve slovenském projektu Ztratení susedia (Nadace Milana Šimečku).

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze  tak ve spolupráci s Terezínskou iniciativouPamátníkem TerezínMuzeem romské kultury v Brně, Ústavem soudobých dějin a organizací Ukrývané děti, nabízí učitelům českých škol pomoc při zpřístupnění informací (výstav, sbírek, databází a podobně), které se tématu týkají.

Putovní výstava je tedy k dispozici v Kulturním a vzdělávacím centru Židovského muzea v Praze a lze ji objednat přes webový formulář.
 

Postup projektu

Od koordinátora získávají studenti pouze inspiraci - základní text projektu a dotazník, naší nabídku možností jak k danému tématu přistoupit. (Pořady v Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, Památníku Terezín, jako hlavní zdroj může sloužit web www.holocaust.cz a zdroj videonahrávek v Malachu.

Dnes se mohou zájemci obrátit také na organizace zabývající se navazujícími projekty – Paměť národa, Člověk v tísni aj. Náš projekt je postaven na samostatné badatelské práci a na základě faktu, že v něm je nevídaná forma samostatnosti, mění postoje účastníků nejen k dějinám 20. století, ale také k jakýmkoli odlišnostem, zabývá se osobností dnešních studentů, čerpá z poznatků psychologie osobnosti. Dodnes je inspirací jednotlivým školám.

Kontakt:

Nové práce lze zasílat na web http://pocta-obetem.cz/zmizeli-sousede/

Domluvou s kontaktní osobou: Zuzana Pavlovská

zuzana.pavlovska@jewishmuseum.cz

tel: 222 749 353

 

 

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.