Ústí nad Labem

V něm. pramenech Aussig.

Okresní město v Čechách, 70 km SSZ od Prahy. Pravděpodobně už ve 13. stol. bylo Ú. městem.

Ojedinělé ž. rodiny žily v Ú. snad v 16. stol., později zde ž. obyvatelé nesměli bydlet. Novodobé osídlení začíná po r. 1848: r. 1880 tu žilo 30 ž. rodin, r. 1893 už 95 rodin, r. 1930 to bylo 985 osob ž. vyznání (2 % obyvatel). Náb. spolek s první modlitebnou se ustavil r. 1863, na samostatnou ŽNO byl změněn v r. 1869. Rabín v Ú. působil od r. 1888. - Po 2. svět. válce byla ŽNO obnovena a dosud je činná.

Adresa ŽNO s působností pro býv. Severočeský kraj: Moskevská ul. 26, 400 01 Ústí nad Labem.

V Ú. se narodil malíř a grafik Ernst Neuschul-Norland (1895-1968 Londýn), který portrétoval mj. první dva čs. prezidenty. Přes 30 let zde žil malíř Rudolf Popper (1873 Vídeň-1967 Duchcov); pohřben je na městském hřbitově v ústecké čtvrti Střekov. Významnou osobností české ekonomiky byl majitel severočeských hnědouhelných dolů Ignaz Petschek (1857 Kolín-1934 Ústí n.L.).

Synagoga v Malé hradební ul. postavena r. 1880 v tzv. orientálním slohu na místě domu ŽNO se starší modlitebnou. Bohoslužby do r. 1938, tehdy vnitřní zařízení nacisty zničeno a budova zbořena. Na jejím místě je novostavba tržnice.

Dnešní modlitebna v Moskevské ul. č. 26 zřízena r. 1945. Její zařízení demolováno neznámým pachatelem r. 1946 a znovu r. 1947 (přitom byl odcizen i svitek Tóry). Pamětní deska obětí nacismu z r. 1953.

První hřbitov na nároží tř. Jana Palacha a Sadové ul. založen r. 1866, uzavřen r. 1893, likvidován asi r. 1925. Dnes je to J část parku. - Druhý hřbitov založen r. 1892 jako oddělení komunálního hřb. mezi ul. Kekulovou a Okružní. R. 1924 zde otevřeno další ž. oddělení. Za nacist. okupace hřb. poškozen. Pohřby i po 2. svět. válce. Po r. 1980 celý komplex městských hřbitovů zlikvidován, na jeho místě je továrna. - Dnes se užívá hřb. v Teplicích.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.