Česká Lípa

V něm. pramenech Böhmisch-Leipa.

Okresní město v Čechách, 65 km S od Prahy. Městská práva měla Č. L. už v 13. stol.

Ž. osídlení doloženo od 1. poloviny 16. stol. R. 1579 žilo ve městě 7 ž. rodin, r. 1654 asi 40 rodin, 1724 už 73 rodin (358 osob), r. 1811 nejméně 100 rodin, r. 1849 asi 130 rodin (840 osob ž. vyznání, tj. 12 % obyvatel), r. 1900 ještě 491 osob (5 %), r. 1930 už jen 301 osoba (2 %). Po 2. svět. válce byl ustaven synagogální sbor (dnes už zaniklý), jehož členové byli většinou býv. vojáci čs. zahraniční armády, pocházející ze Zakarpatské Ukrajiny.

V Č. L. se narodil pražský něm. píšící básník Hugo Salus (1866-1929 Praha).

Ž. ulice ležela mimo hrazené město: probíhala podél V městské hradby (dnešní ul. U Synagogy, Jiráskova a Křížová). V 1. pol. 17. stol. zde bylo 11 ž. domů, v polovině 19. stol. asi 50 domů. Přes četné demolice po 2. svět. válce je především S část tohoto areálu (Jiráskova ul.) v podstatě dochována.

Poslední synagogu, novorománskou budovu z r. 1864 v ul. U Synagogy, postavenou na místě starších synagog, nacisté r. 1938 vypálili a později zbořili.

Zbytek starého hřbitova 500 m SSZ od hlavního náměstí, na Z okraji parku. Založen před r. 1575, dochovány náhrobky od 17. stol., pohřby do r. 1905. Hřb. byl nacisty značně poničen a velká většina náhrobků odvezena. Po r. 1994 byl hřb. částečně rekonstruován.

Nový hřbitov na SV okraji města založen r. 1905 vedle městského komunálního hřb. Pohřbeno je zde mj. 17 ž. vězňů - obětí pochodu smrti z konc. tábora Schwarzheide v květnu 1945. Po r. 1980 byl hřb. s velkou obřadní síní beze zbytku zlikvidován, na jeho místě je novostavba školy.

V lese J od města, směrem ke vsi Sosnová, pomník se jmény 17 ž. vězňů konc. tábora Schwarzheide (kteří byli na tomto místě v r. 1945-46 dočasně pohřbeni).

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Jablonné v Podještědí

též: Německé Jablonné, Deutsch-Gabel

Město 17 km SV, ŽO se hřbitovem snad existovala v 16.-17. stol.

Rumburk

Město 28 km S, modlitebna existovala v 19.-20. stol.

Varnsdorf

Ve městě Varnsdorfu (24 km SSV) existoval v letech 1945-83 synagogální sbor s modlitebnou, na komunálním hřbitově jsou ž. hroby a hromadný hrob obětí pochodu smrti z konc. tábora Schwarzheide, narodil se tu básník a malíř terezínského ghetta Peter Kien (1919-1944 Birkenau).

Další významná místa:

Jiřetín pod Jedlovou

též: Sankt Georgenthal

V městečku Jiřetín pod Jedlovou (20 km S) byly v letech 1944-45 dva malé pracovní tábory pro ž. ženy.

Dolní Podluží

též: Dolní Grunt, Nieder-Grund

Podobný tábor byl v letech 1943-45 ve vsi Dolní Podluží, (21 km SSV).

Horní Chřibská

též: Ober-Kreibitz

Na hřbitově ve vsi Horní Chřibská (19 km S) jsou hroby ž. vězňů, obětí pochodu smrti z konc. tábora Schwarzheide.

Kamenický Šenov

též: Stein-Schönau

Ve městě Kamenický Šenov (10 km SZ) byl v letech 1944-45 mužský pracovní tábor.

Mimoň

též: Niemes

Ve městě Mimoň (13 km JVV) žil a zemřel českožid. básník Leopold Kohn (1838 Světlá nad Sázavou - 1901).

Stráž pod Ralskem

též: Wartenberg (am See)

Ve městě Stráž pod Ralskem (17 km V) byli od r. 1941 internováni ž. obyvatelé severočeského pohraničí.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.