Šavuot

Týdny - 6. - 7. sivan (polovina května).

Svátek týdnů, který se slaví na památku darování Tóry Židům na hoře Sinaj. Patří mezi poutní svátky - spolu Pesachem a Sukotem, které jsou předepsané v Tóře.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.