Mezuza

Veřeje.

Schránka upevňovaná na veřeje vstupu do židovské domácnosti, ve které jsou na pergamenu napsané verše z Tóry: Dt 6, 4-9; Dt 11, 13-21 (první verše Š'ma), na zadní straně výraz Šadaj - Všemohoucí. Mít mezuzu je jednou z micvot. Zbožní Židé ji symbolicky políbí pokaždé, když prochází dveřmi.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.