Humpolec

V něm. pramenech Gumpolds.

Město v Čechách, 90 km JV od Prahy, 15 km SV od okr. města Pelhřimova. Už v 1. polovině 14. stol. byl H. městečkem, koncem 14. stol. byl už zřejmě městem.

Několik ž. rodin žilo v H. už koncem 14. stol., ty však byly z města neznámo kdy vypovězeny. Nové osídlení (1 rodina) je doloženo v r. 1618. R. 1702 ž. tvořili asi 2,5 % obyvatel města, 1724 tu žilo 12 rodin, r. 1783 už 28 rodin, r. 1840 to bylo 34 rodin (280 osob), r. 1849 už 40 rodin (340 osob, tj. 7 % obyvatel). R. 1880 žilo v H. 343 osob ž. vyznání (6 %), r. 1900 už jen 196 osob (3 %), r. 1930 pouze 89 osob (1 %). Náb. obec, pocházející snad z 1. čtvrtiny 18. stol., nebyla po 2. svět. válce obnovena.

V H. se narodili významný americký dirigent Josef Stranský (1872-1936 New York) a malíř Ernst (Arnošt) Mandler (1886-1964 Francie), člen skupiny Nezávislých a spisovatel. Pocházel odtud také dědeček spisovatele Franze Kafky.

Ž. čtvrť, dodnes zvaná Židovské Město, rostla snad od 1. poloviny 18. stol. na J okraji městského jádra, při Z straně Jihlavské ul. Šlo o kompaktní ghetto, před polovinou 19. stol. tvořené asi 30 domy, s malým náměstím a několika uličkami. SV část ghetta byla po 2. svět. válce zbořena, asi dvě třetiny domů (v přestavbách) dochovány.

Synagoga uprostřed ž. čtvrtě, v ul. U vinopalny (250 m J od hlav. náměstí). Postavena v letech 1760-62, po polovině 19. stol. k ní přistavěna škola čp. 492, v 80. letech 19. stol. syn. upravena novogoticky, r. 1892 připojena východní apsida (pův. hudební kůr). Bohoslužby do 2. svět. války. Od r. 1961 budova využita jako sbor Církve čs. husitské (interiér stavebně pozměněn).

Hřbitov 1 km SV od synagogy, u polní cesty. Založen snad r. 1719 (podle jiných pramenů r. 1710 nebo 1728), dvakrát rozšířen v 19. stol., pohřby do r. 1942. Celkem asi 1 000 náhrobních kamenů. Cenný hřb. s náhrobky barokního a klasicistního typu.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Budíkov

4 km S, modlitebna doložena ve 2. polovině 19. stol.

Věž

7 km SV, modlitebna existovala v 19. stol.

Želiv

též: Seelau

10 km JZZ, modlitebna doložena v 19.-20. stol.

Další významná místa:

Kaliště

Ve vsi Kaliště (7 km SZ) se narodil hud. skladatel Gustav Mahler (1860-1911 Vídeň): v rodném domě s pamětní deskou se buduje umělcův památník.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.