Batelov

Obec na Moravě, 110 km JV od Prahy, 16 km JZ od okr. města Jihlavy. Snad už od konce 13. stol. byl B. městečkem.

Židovské rodiny se v B. usadily údajně ve 2. čtvrtině 15. stol., po vypovězení z Jihlavy. Tehdy snad byla ustavena i ŽO. V 18. stol. a 1. pol. 19. stol. zde smělo bydlet povolených 26 ž. rodin (až 2000 osob). R. 1880 žilo v B. 134 osob ž. vyznání (6 % obyvatel), r. 1900 už jen 77 osob (necelá 4 %), r. 1930 pouze 31 osob (1 %). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

Ž. čtvrť - ghetto - V od hlavního náměstí, S od ulice vedoucí do vsi Buková. Neznámého stáří, domy nově postaveny po požáru z r. 1790. Cenný urbanistický celek s malým čtvercovým náměstím a několika úzkými uličkami. V 1. pol. 19. stol. čtvrť tvořilo 14 obytných domů (a další 2-3 domy stály severněji), z velké části je dochována.

Synagoga na náměstíčku ž. čtvrtě, na místě starší syn. (neznámého stáří) zničené požárem r. 1790. Dostavěna r. 1794, stavebně upravena r. 1825. Bohoslužby do 2. svět. války. V letech 1958-74 využitá jako sbor Církve čs. husitské, r. 1984-85 adaptována na klub zahrádkářů. Vnější klasicistní vzhled zachován.

Hřbitov 500 m Z od hlavního náměstí, na návrší. Neznámého stáří, nejstarší čitelný náhrobek z r. 1715, pohřby do 2. svět. války. Prosté náhrobky barokního a klasicistního typu.

Židovské obce v okolí:

Horní Cerekev

též: Ober-Zerekwe, Lobeskirchen

Městečko 5 km Z, synagoga z r. 1867 zbořena r. 1951-52, hřbitov ze 17. stol. s náhrobky od 1. pol. 18. stol.

Klíčová slova

Ober-Zerekwe, Lobeskirchen

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.