Ivančice

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Ivančice

Odkazy:

Portréty rodáků z Ivančic - muzikologa Giuda Adlera a skladatele H. D. Weisgalla na stránkách města.

Literatura:

Nováček, Silvestr. Nacistické konečné řešení židovské otázky v Ivančicích. Brno: Muzeum Brno-venkov, 1984. 60 s.

Nováček, Silvestr. Protinacistický odboj židovské mládeže v Ivančicích 1939-1942. Židé a Morava. 1995, s. 94-95.

Nováček, Silvestr. Z dějin Židů v Ivančicích na Moravě se zvláštním zaměřením na jejich sbližování s Čechy po vzniku ČSR. Židé a Morava. 1997, s. 64-79.

Nováček, Silvestr. Z dějin Židů v Ivančicích na Moravě se zvláštním zaměřením na jejich sbližování s Čechy po vzniku ČSR. Židé a Morava. 1998, s. 92-104.

Nováček, Silvestr. Z dějin moravských Židů. Říčany: Orego, 1998. 174 s.

Gold, Hugo. Geschichte der Juden in Eibenschitz. In: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, s. 183-193.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.