Nezpracované dokumenty

Co jsou nezpracované dokumenty?

Za nezpracované dokumenty jsou považovány ty, které byly zveřejněny bez toho, aby je naši zaměstnanci jeden po druhém otevřeli a popsali. Došlo pouze k jejich základnímu zpracování - dokumenty byly přiřazeny konkrétním obětem, byly zpracovány fotografie, byly odlišeny dokumenty obětí a přeživších a byla provedena hrubá vizuální kontrola.

Odkud dokumenty pochází?

Uživatelům jsou nově zpřístupněny dosud nezveřejněné archivní materiály z Národního archivu v Praze, fondu Policejní ředitelství Praha, jehož část se již v Databázi obětí nachází. Zcela nově jsou zpřístupněny materiály ze dvou dalších archivů, v nichž digitalizace v rámci projektu Terezínské album proběhla - Státní oblastní archiv Plzeň a Moravský zemský archiv Brno. Nejedná se tedy o dary soukromých dárců - ty jsou zveřejňovány průběžně ihned po zpracování.

Proč zveřejňujeme nezpracované dokumenty?

Do této doby probíhalo zveřejňování dokumentů až po jejich detailním zpracování. To je časově nesmírně náročné a znamená velkou časovou prodlevu mezi získáním digitální kopie dokumentu v archivu a zveřejněním online. Abychom uživatelům Databáze obětí - příbuzným i badatelům - zjednodušili přístup k nashromážděným materiálům, rozhodli jsme se je zveřejnit dříve, než je pečlivě a detailně zpracujeme. Na tom budeme nadále postupně pracovat. Věříme, že pro badatelskou veřejnost bude zveřejnění digitalizovaných materiálů přínosné.

Čím se nezpracovaný dokument liší od zpracovaného?

Nezpracovaný dokument se od zpracovaného liší na první pohled - slovo “NEZPRACOVÁNO” se objevuje již v samotném názvu dokumentu. Uživatele tak upozorňuje na možná úskalí, která s tímto statusem souvisí. To, že dokumenty neprošly detailním zpracováním našimi zaměstnanci, kteří by každý jeden dokument přečetli, klade zvýšené nároky na pozornost uživatele Databáze obětí. U nezpracovaných dokumentů nejsou doplněny informace o datu a místu jejich vytvoření, chybí vztah k dalším osobám, jejichž jména se mohou v textu dokumentu objevit.

Na co si musím dát u nezpracovaných dokumentů pozor?

Některé komplikace mohou být odhaleny pouze detailním zpracováním. Práce s nezpracovanými dokumenty má tedy pro uživatele svá úskalí, na něž je třeba dát pozor. Co se v případě nezpracovaných dokumentů může stát?

Přiřazení dokumentů nesprávné osobě: Tato chyba ve většině případů vznikla již během archivace a je odhalena až při detailním zpracování dokumentů. V identifikaci související osoby může hrát roli informace, která je ukryta v textu dokumentu (jiné datum narození, jiné křestní jméno nebo třeba jen jiné jméno manžela/ky).

Přiřazení tváře nesprávné osobě: I v případech, kdy jsou dokumenty konkrétnímu člověku přiřazeny správně, může nastat situace, že se v některých dokumentech objeví fotografie jiné osoby - nejčastěji např. fotografie manželky v manželově žádosti o vydání cestovního pasu, případně fotografie dítěte tamtéž či v žádosti matky. Na tento konkrétní problém se zaměříme přednostně a z databáze jej v co nejkratším čase odstraníme.

BUDEME RÁDI, KDYŽ NÁS NA JAKÉKOLI NESROVNALOSTI V DATABÁZI UPOZORNÍTE!

Pokud při prohlížení a práci z nezpracovanými dokumenty narazíte na některou zvýše uvedených chyb, neváhejte nás obratem kontaktovat na adrese database@terezinstudies.cz nebo education@terezinstudies.cz. Chybu odstraníme co v možná nejkratším čase.

CO MOHU UDĚLAT PRO TO, ABY BYLY ZPRACOVÁNY PŘEDNOSTNĚ?

Je Vám líto, že Vaši předci, příbuzní, sousedé, rodáci či lidé, jejichž osudem se zabýváte, nemají dokumenty dosud zpracované, a chcete, abychom se jim věnovali přednostně? Přispějte na naši činnost.

Přes stránku darujme.cz na stránce projektu si zvolíte částku a do vzkazu napíšete, že se jedná o příspěvek na zpracování dokumentů konkrétní osoby (do poznámky lze vložit odkaz nebo identifikační údaje oběti). My se s vámi následně spojíme, potvrdíme si, že se jedná skutečně o Vámi zvolenou sbírku, a tu následně v nejkratší možné době zpracujeme a zveřejníme. Nezapomeňte prosím uvést vaši správnou emailovou adresu. Dostanete od nás děkovný email a potvrzení o daru. Zároveň získáte i dobrý pocit, že jste přispěli na důstojnou připomínku obětí holocaustu.

Můžu i nezpracovaný dokument použít a zveřejnit ve svojí práci?

Ano, publikační práva se řídí stejnými pravidly jako u zpracovaných dokumentů. O publikační práva je potřeba žádat příslušný archiv, z jehož fondů dokumenty pocházejí.

Jak citovat a reprodukovat dokumenty z Databáze

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.