Veřejné pálení knih (1933)

V noci 10. května 1933 došlo ve většině univerzitních měst po celém Německu k největšímu veřejnému pálení knih, jejichž autory vinili nacisté z šíření protiněmeckého ducha. V plamenech se ocitla díla Einsteina, Freuda, Manna, Remarqua, Feuchtwangera, Brechta a dalších intelektuálů, vědců a osobností ze světa kultury, z nichž mnozí byli židovského původu. Pálení děl evropské vzdělanosti přihlížely kromě univerzitních studentů, kteří spolu s nacistickými funkcionáři akci iniciovali, také tisícové davy nadšenců. K nejmasovějším událostem došlo v Berlíně, kde se na proslov nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelse shromáždilo 40 tisíc lidí. Berlínské události přenášel v přímém přenosu také rozhlas. Židovský intelektualismus je mrtvý, hlásal Goebbels a vyzýval studenty, aby zlikvidovali pozůstatky minulosti.

Od svého nástupu do funkce v roce 1933 prosazoval Goebbels očištění německé kultury od cizorodých prvků. Židovské kulturní organizace i jednotlivci byli označeni za politicky a umělecky nepřípustné. V nacistickém hnutí se postupně angažovalo čím dál více německých univerzitních studentů. Začátkem dubna 1933 vyhlásila Hlavní kancelář asociace německých studentů celonárodní kampaň proti neněmeckému duchu v kultuře namířenou zejména proti židovským autorům. Spálení asi 25 tisíc svazků knih, ke kterému došlo o měsíc později, se stalo předzvěstí následujícího období tvrdé cenzury a státní kontroly kultury. V noci 10. května se ve čtyřiatřiceti univerzitních městech rozhořely pochodně, s nimiž nacističtí studenti manifestovali za čistou árijskou kulturu zbavenou cizorodých prvků. Za nadšeného zpěvu nacionalistických písní vhazovali nežádoucí literaturu do ohnišť. Na některých místech Německa se pálení knih konalo vzhledem k dešti o několik dní později. Jinde došlo k pálení knih až 21. června, v den letního slunovratu.

Mezi pálenými díly se ocitly také svazky židovského básníka 19. století Heinricha Heineho, jehož proroctví z roku 1822 se právě začalo naplňovat: Tam, kde se pálí knihy, dojde nakonec také na pálení lidí.

 

 

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.