Kdyně

Dříve též Nová Kdyně, v něm. pramenech Neugedein.

Město v Čechách, 125 km JZ od Prahy, 10 km JV od okr. města Domažlic. Na počátku 16. stol. byla už K. městečkem, na město byla povýšena r. 1840.

Ž. osídlení doloženo od 2. poloviny 17. stol. R. 1724, zde žily 2 ž. rodiny, r. 1793 už 5 rodin. Po polovině 19. stol. počet ž. obyvatel krátce stoupal, ale později stále klesal. R. 1880 tu žilo 68 osob ž. vyznání (3 % obyvatel), r. 1921 ještě 45 osob (v celém obvodu ŽNO 139 osob), r. 1930 pouze 25 osob (necelé 1 %). - Na počátku 19. stol. už existovala modlitebna, novodobá náb. obec se ustavila r. 1840 a r. 1929 byla pro úbytek věřících připojena k ŽNO Klatovy.

Malá ž. čtvrť bývala snad od 18. stol. při Z straně Americké ul. (vybíhající ze SZ rohu náměstí). V 1. pol. 19. stol. tu bylo 4-6 domů. Zbytky ghetta zbořeny r. 1979, na jeho místě jsou dnes domy sídlištního typu.

Synagoga v Masarykově ul., Z od náměstí. Prostá stavba z r. 1862-63, postavená s využitím novorománských a novorenesančních prvků. Po zrušení ŽNO užívána jen o velkých svátcích, poslední bohoslužby r. 1936. Od r. 1946 využitá jako sbor Církve čs. husitské, dnes nevyužitá. Novorománské uliční průčelí r. 1988 zmodernizováno. V interiéru dochována pův. ž. galerie, sedadla a ornamentální výmalba. V Z části budovy bývala škola s bytem rabína.

Hřbitov ve K. nebyl, zemřelí byli pohřbíváni v Loučimi.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Běhařov

též: Vihařov, Wihorschau

9 km JVV, modlitebna z 1. poloviny 19. stol. využitá k bydlení.

Dešenice

15 km JV, synagoga z 19. stol. adaptovaná na obytný dům.

Dlažov

též: Glosau

9 km JVV, synagoga z r. 1883 přestavěná na obecní úřad.

Janovice nad Úhlavou

Městečko 13 km JVV, ž. ulice, synagoga z r. 1723 přestavěná na hasičskou stanici (dochována barokní klenba se štukovou výzdobou aj.), hřbitov snad z počátku 18. stol., narodil se zde hudební kritik a historik Ernst Rychnowski (1879-1934 Praha).

Libkov

též: Lipkau

7 km JVV, modlitebna údajně existovala v polovině 19. stol.

Loučim

též: Lautschim

5 km JVV, hřbitov pravděpodobně z r. 1842, modlitebna existovala v 19. stol.

Nýrsko

též: Neuern

Město 12 km JV, poslední synagoga z konce 18. stol. zbořena kolem r. 1958, malý zbytek ghetta, hřbitov údajně z 15. stol. s náhrobky od počátku 18. stol.

Pocinovice

též: Putzeried

8 km JV, modlitebna doložena od 1. poloviny 19. stol., poslední modlitebna asi z r. 1919 využitá k bydlení.

Prapořiště

též: Braunbusch, Braunpusch

1 km J, modlitebna existovala v 19. stol.

Všeruby

též: Neumark

Městečko 7 km JZ, poslední synagoga z 2. pol. 19. stol. zbořena nacisty, na komunálním hřbitově je pohřben sběratel ž. pověstí, spisovatel Georg Leopold (pův. Joachim Löbl) Weisel (1804 Přeštice - 1873 Všeruby).

Další významná místa:

Nýrsko

U Nýrska bylo v dubnu 1945 zastřeleno a pohřbeno 108 žen z transportu vězňů z Osvětimi.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.