Blevice

Ves v Čechách, 20 km SZ od Prahy, 12 km SV od okr. města Kladna.

Hřbitov na J okraji vsi, při silnici do Zákolan. Založen pravděpodobně v 17. stol., nejstarší čitelný náhrobek z r. 1720. Pohřby do 2. svět. války, především z Velvar. Cenné náhrobky barokního a klasicistního typu.

V B. nebyla ŽO, hřbitov patřil ŽO Ješín a později ŽNO Velvary.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Ješín

7 km SZ, ŽO nezn. stáří existovala do 2. pol. 19. stol., poslední synagoga snad z 1. pol. 19. stol. zbořena po r. 1970.

Kamýk

též: Kamaik

Část vsi Velké Přílepy, 7 km JV, synagoga z 1. pol. 19. stol. přestavěná na obytný dům

Koleč

2 km JZ, modlitebna doložena v 19. stol.

Kralupy nad Vltavou

Město 6 km SV, synagoga z r. 1873, po 2. svět. válce užívaná jako městská knihovna, od r. 1953 jako sbor Církve čs. husitské, užívaný také Církví bratrskou a Českobratrskou církví evangelickou, rodiště pařížského malíře Jiřího (Georga) Karse (1880-1945 Ženeva, pohřben v Praze), žil zde básník Josef Rosenzweig-Moir (1887 Neustupov - 1943 konc. tábor).

Mikovice

též: Minkovice, Minkowitz

4 km SV, modlitebna existovala před r. 1874.

Roztoky

Město 12 km JV, modlitebna existovala v 19.-20. stol. V Roztokách se narodil něm. píšící básník, estetik a filozof Emil Utitz (1883-1956 Jena), od r. 1945 zde žil něm. píšící literární historik Josef Körner-Prag (1880 Rohatec - 1950 Praha).

Velvary

též: Welwarn

Město 8 km S, funkcionalistická synagoga z r. 1930-31 adaptovaná pro základní uměleckou školu, v městském muzeu velký soubor obrazů malíře Jiřího Karse.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.