Heřmanův Městec

V něm. pramenech Hermannstädtel.

Město v Čechách, 90 km JVV od Prahy, 9 km Z od okr. města Chrudimi. H.M. byl pravděpodobně založen jako městečko před r. 1326.

Ž. osídlení údajně existovalo v polovině 15. stol., doloženo je r. 1509. R. 1570 zde žilo 10 rodin, r. 1702 to bylo 90 osob nad 10 let věku (ž. tvořili nejméně 12 % obyvatel), r. 1724 už 63 rodin (277 osob), r. 1793 nejméně 74 rodin (321 osob), r. 1859 snad maximum 721 osob ž. vyznání (asi 18 %), r. 1880 pouze 434 osob (9 %), r. 1930 už jen 54 osob (1 %). Náb. obec pravděpodobně existovala už ve 2. polovině 16. stol. Po 2. svět. válce nebyla obnovena.

V H.M. se narodili Max Lederer (1875-1937 Česká Skalice), organizátor divadelního ochotnictví, spoluzakladatel divadelních přehlídek Jiráskův Hronov, a Irma Lauscherová (1904-1985 Praha), pedagožka a publicistka.

Původní ž. ulici tvořila do 17. stol. snad část Rozsypalovy ul., vedoucí z hlav. náměstí k JZ, kde bývala až do požáru v r. 1623 (údajně na místě domu čp. 171) taképrvní synagoga či modlitebna.

Ž. čtvrť zřízena SV od hlav. náměstí, v Havlíčkově ul. a Z od ní. Vznikala asi od poloviny 17. stol. Koncem 18. stol. bylo toto ghetto tvořeno 47 domy, r. 1839 už nejméně 51 domy. Většina budov po 2. svět. válce (zvl. v letech 1979-82) zbořena, část (v přestavbách) dochována.

Druhá synagoga postavena snad po polovině 17. stol. na J konci Havlíčkovy ul. Po r. 1727 zbořena nebo adaptována na obytný dům, pravděpodobně proto, že těsně sousedila s křesťanskou částí města.

Třetí synagoga uprostřed ghetta, na Z straně Havlíčkovy ul. Postavena po r. 1728 (podle jiného pramene až r. 1760), zbořena snad r. 1869-70.

Čtvrtá synagoga postavena r. 1870 v novorománském slohu (arch. F. Schmoranz) na místě třetí synagogy. Na ženskou galerii se vstupovalo až do r. 1952 krytým můstkem (spojovací chodbou ve výši 1. patra) ze sousedního domu čp. 46/47, v němž bývala škola a rabinát. Bohoslužby do 2. svět. války, později syn. využita jako skladiště. Dřevěný aron ha-kodeš z 19. stol., dřevěná ženská galerie. Po r. 1995 zahájena oprava budovy, obnoven má být i můstek do býv. rabinátu.

Hřbitov v Havlíčkově ul., 300 m SSV od synagogy. Založen snad v 16. stol., několikrát rozšiřován. Nejstarší dochovaný náhrobek z r. 1647, pohřby do 2. svět. války. Velmi cenný hřb. s náhrobky barokního a klasicistního typu, jedna tumba z 1. poloviny 19. stol.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Hoješín

15 km J, modlitebna doložena v 18.-19. stol., malý zbytek hřbitova z počátku 19. stol., zlikvidovaného r. 1980.

Chrudim

Město 9 km V, modlitebna existovala v 19.-20. stol., hřbitov z r. 1889, na sousedním komunálním hřb. urna čs. politika a ministra Bohumila Laušmana (1903 Žumberk-1963 věznice Ruzyně).

Podhořany u Ronova

8 km JZZ, modlitebna doložena v 19. stol.

Přelouč

Město 13 km SZ, synagoga z r. 1860 přestavěná na sbor Církve čs. husitské, starý hřbitov z r. 1681 zlikvidován r. 1874, nový hřbitov z r. 1887, na komunálním hřb. pohřbeno 10 vězňů - obětí železn. transportu z Osvětimi v lednu 1945.

Trnávka

16 km SZ, hrob vězně ze železn. transportu z Osvětimi v lednu 1945.

Zdechovice

15 km SZ, modlitebna doložena v 19. stol.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.