Identita

Slovník cizích slov říká, že identita z latinského identitas znamená totožnost, shodu, stejnost, ale také sebeuvědomění člověka jako samostatné bytosti. Z hlediska psychologie a socilogie je však člověk vždy součástí širší komunity - rodiny, okruhu přátel, školy, zaměstnání, obce, ve které žije. Naše identita je tedy utvářena osobním pojetím sebe sama a také sociálními vazbami a vztahy. Od druhé poloviny 19. století se identita stále více určuje podle národnosti a toto pojetí se později zcela prosazuje. Je však národnost jediným kritériem pro určení osobní identity?

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.