Omezování lidských práv židovského obyvatelstva

Dokumenty vztahující se k omezování lidských práv příslušníků židovské menšiny dokládají specifika nacistického systému postupného oklešťování svobody jednotlivců v osobním i veřejném životě, odkud byli Židé nakonec zcela vyloučeni a segregováni od většinové společnosti. Jejich životy se po necelých stech letech opět ocitly za hradbami ghetta, v moderním byrokratickém pojetí tvořenými úředními vyhláškami, zákony a policejními nařízeními.

 

V této sekci doporučujeme:

Mezi okupací a deportací

Úryvek z knihy Židovská tragédie rabína Richarda Federa

více…

Mezi Čechy a Slováky nechť se Židé nepletou

Článek z periodika Expres, 20. prosinec 1938

více…

Klíčová slova

Richard Feder

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.