Čáslav

Město v Čechách, 70 km JVV od Prahy, 10 km JV od okr. města Kutné Hory. Č. byla založena jako město kolem r. 1260.

Nejstarší zmínka o ž. osídlení pochází z 1. pol. 14. stol. V 1. pol. 19. stol. směla v Č. bydlet jen 1 ž. rodina, po r. 1848 se do města stěhovaly rodiny z okolního venkova. První malá modlitebna doložena už kolem r. 1840, ŽNO se ustavila r. 1870. R. 1890 bydlelo v Č. 247 osob ž. vyznání (3 % obyvtel), r. 1930 už jen 119 osob (1 %). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

V Č. se narodili filmový režisér Miloš Forman (1932), působící dnes v USA, a sochař a grafik Aleš Veselý (1935).

Synagoga v Masarykově ul., SV od hlavního náměstí. Postavena r. 1899-1900 v tzv. maurském slohu (arch. W. Stiassny). Dřevěný kazetový strop a dřev. ženská galérie s dochovanou ornamentální malbou. Bohoslužby do 2. svět. války, později budova užívána jako skladiště a od r. 1963 jako výstavní síň.

Ž. oddělení na městském hřbitově (v Chotusické ul. na S okraji města). Založeno r. 1884, pohřby do 2. svět. války. Pomník obětem nacismu z r. 1949.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Tupadly

4 km J, modlitebna doložena v 19. stol.

Klíčová slova

Aleš Veselý, Miloš Forman

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.