Dějiny holocaustu

Holocaust, hebrejsky šoa, patří k nejhrůznějším událostem v lidských dějinách. Myšlenka na technické a státní byrokracií posvěcené vraždění tisíců nevinných lidí se rodila za specifických podmínek stejně jako vytváření a průběh celého vyhlazovacího systému.

Zde najdete stručné texty o vývoji a průběhu holocaustu/šoa i o jeho jednotlivých fenoménech.

V této sekci doporučujeme:

Koncentrační tábor Dachau

Vězňové osvobození v koncentračním táboře Dachau, který byl prvním táborem zřízeným v nacistické Třetí říši. Původně pro politické odpůrce a nepřátele nového režimu. Později k nim přibývali i další skupiny obyvatel označených za méněcenné: Svědkové Jehovovi, homosexuálové, Romové a Židé.

více…

Transporty

Cestu do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů organizovali nacisté prostřednictvím místních židovských obcí tak, aby nebylo nikomu zřejmé, jaký osud jej čeká po příjezdu do určené destinace. Německým židovským seniorům bylo například terezínské ghetto prezentováno jako lázně. Postupem času však bylo čím dál jasnější, že na konci transportu cestující bylinné koupele nečekají. První vlaky vypravené z Protektorátu Čechy a Morava odvezly v říjnu 1941 více než pět tisíc židovských obyvatel Prahy do lodžského ghetta.

více…

Literatura:

Hilberg, Raul. The Destruction of the European Jews. Chicago: Quadrangle Books, 1961, s. 788.

Longerich, Peter. Politik der Vernichtung. Eine Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Judenverfolgung. München: Piper, 1998, s. 772.

Další literatura

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.