Nový Bydžov

V něm. pramenech Neu-Bidschow.

Město v Čechách, 75 km SVV od Prahy, 24 km Z od okr. města Hradce Králové. N.B. byl založen jako město před r. 1305.

Nejstarší zmínka o ž. osídlení pochází z r. 1432. ŽO existovala pravděpodobně už kolem r. 1520. R. 1536 byla část ž. obyvatel z města vypovězena. R. 1570 a ještě r. 1620 žilo v N.B. 9 ž. rodin. Následkem švédského vpádu za třicetileté války klesl počet ž. obyvatel na méně než polovinu. R. 1650 zde žilo už 18 ž. rodin (73 osob), r. 1723 i r. 1783 to bylo 84 rodin, r. 1793 už nejméně 135 rodin (více než 660 osob), r. 1811 nejméně 126 rodin, r. 1868 maximum 1 024 osob ž. vyznání (17 % obyvatel), r. 1880 už jen 583 osob (8 %), r. ještě 307 osob (4 %), r. 1930 už jen 84 osob (1 %). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

Ve 40. letech 18. stol. vznikla v okolí N.B. mezi chudými křesť. venkovany sekta izraelitů, blížící se zásadám ž. náboženství (odmítání křtu a Ježíšova božství, svěcení soboty aj.). R. 1784 byli tři členové sekty popraveni a další odsouzeni do žaláře, r. 1750 byl upálen novobydžovský rabín Mendl jako mravní původce sekty. Koncem 18. stol., po vyhlášení tolerančního patentu, se hnutí izraelitů ve vých. Čechách znovu rozšířilo.

Ž. čtvrť - ghetto - postupně vzrůstalo od počátku 16. stol. SV od náměstí, v místech někdejšího minoritského kláštera zničeného husity. R. 1638 se čtvrť skládala z 11 domů, v 1. polovině 19. stol. až z 41 většinou patrových domů. R. 1901 zcela vyhořela a kromě synagogy byla zbořena: dnes je na místě ghetta park.

Synagoga 100 m SV od náměstí, uprostřed parku (pův. uprostřed ghetta). Postavena po r. 1568 (snad na místě starší syn.), přestavěna r. 1660 a 1838, secesně upravena r. 1902. Bohoslužby do 2. svět. války. V letech 1947-48 adaptována na kostel Českobratrské církve evangelické (hlavní sál rozdělen na dvě podlaží), naposledy opravena r. 1985.

Starý hřbitov 400 m JJZ od náměstí, vstup z Revoluční ul. Založen r. 1520 nebo 1526, rozšířen r. 1735, pohřby do r. 1885. Nejstarší dochovaný náhrobek z r. 1645. Velmi cenný hřb. s náhrobky renesančního a barokního typu, dvě tumby. Po r. 1960 byla část hřb. zničena.

Nový hřbitov 1 km JZZ od náměstí, při silnici vedoucí do Skochovic, vedle komunálního hřb. Otevřen r. 1885, pohřby do 2. svět. války.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Barchůvek

též: Klein-Barchow, Klein-Barchau

4 km JV, roubená synagoga snad z 18. stol. shořela po r. 1877.

Chlumec nad Cidlinou

Město 9 km JJZ, synagoga z r. 1879 přestavěná na hasičskou stanici, na komunálním hřb. je ž. oddělení z počátku 20. stol., ž. obřadní síň dnes slouží celému hřb.

Klíčová slova

Klein-Barchow, Klein-Barchau

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.