Program Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze

Vzdělávací program Hanin kufřík

Koncepce programu, určeného pro 8. a 9. třídy základních škol, vychází ze stejnojmenné knihy mapující příběh pátrání po osudu majitelky kufříku z osvětimského muzea. Žáci musí na základě poskytnutých materiálů - dokumentů, fotografií a filmů, vytvořit příběh své postavy - židovského dítěte, které prošlo holocaustem. Práce, která nabízí prostor pro fantazii žáků, je završena besedou s pamětníkem. Více informací na stránkách Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

Cyklus Stíny šoa nad Evropou

Od ledna 2000 probíhá cyklus přednášek, jejichž tématem je osud Židů v jednotlivých evropských zemích v průběhu druhé světové války. Cyklus skončil v lednu 2002, kdy vyšel sborník přednášek pod názvem Stín šoa nad Evropou (viz článek v Rch 05/2002).

Seminář pro učitele Jak vyučovat o holocaustu

Již šestým rokem probíhá ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, s Památníkem Terezín a s Muzeem romské kultury v Brně třídenní seminář pro učitele pod tímto názvem:

 • první den semináře probíhá v Praze - jeho součástí jsou přednášky z dějin Židů v Čechách a na Moravě, dějiny antisemitismu, historie šoa obecně, přednáška o psychologických aspektech genocidy a prohlídka starého židovského města

 • další dva dny probíhá seminář v Památníku Terezín

 • seminář probíhá ve spolupráci s Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research a je zástupci Task Force průběžně hodnocen

 

 

Přednášky a kombinované programy pro školy

Vlastní náplní Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze je přednášková činnost pro žáky a studenty všech typů škol, ale i pro veřejnost. S holocaustem souvisí tyto přednášky:

 • s holocaustem souvisí tyto přednášky:

  • Dějiny antisemitismu, persekuce, šoa, rasismus a xenofobie

  • Persekuce Židů za 2. světové války (podle konkrétního zájmu je možné zkombinovat přednášku, vyprávění pamětníků, promítání dokumentárních filmů, besedu na téma O zachráncích a zachráněných či Spravedliví mezi národy)

   

   

 

Umění v mezních situacích

Ve zrekonstruovaných prostorách V Maiselově ul. 15 je zařízena Dílna, ve které je možné se zúčastnit různých výtvarně-dramatických pořadů. S holocaustem souvisí projekt Umění v mezních situacích:

 • žáci navštíví Pinkasovu synagogu včetně expozice kreseb terezínských dětí a vyprávění pamětníka, poté následuje program v Dílně, kde se žáci pokoušejí výtvarně zpracovat pod vedením lektorky své pocity

 

 

Podrobnosti o všech programech je možné nalézt na internetových stránkách Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

 

 

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.