Kolín

Literatura:

Epsteinová, Helena. Nalezená minulost. Praha: Rybka Publishers, 2002, s. 326.

Miškovská, Zuzana. Sborník z historie Židů na Kolínsku. Kolín: J. Drahovzal, 1992, s. 159.

Greenfieldová, Hana. Fragments of memory. Jerusalem: Woodmere:Gefen, 1992.

Greenfieldová, Hana. Z Kolína do Jeruzaléma: střípky vzpomínek. Praha: Gefen Publishing, 1993, s. 65.

Feder, Richard. Židovská tragédie: dějství poslední (The Jewish Tragedy: The Final Act). Kolín: Lusk, 1947, s. 173.

Feder, Richard. Kolínští Židé. 1927, in: Kalendář česko-židovský.

Feder, Richard. Z archivu israelské náboženské obce kolínské. Ochranná dávka (Schutzgeld). 1931, in: Věštník klubu československých turistů.

Hamáčková, Vlastimila; Šedinová, Jiřina. Starý židovský hřbitov v Kolíně. 1987, in: Práce muzea v Kolíně, sv. 4, s. 105-123.

Jakobovitz, Tobias. Jüdisches Gemeindeleben in Kolin (1763-1768). Prag: Taussig & Taussig, 1929, in: Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Československé republice, sv. 1, s. 294-330.

Popper, Moritz. Zur Geschichte der Juden in Kolin im 14.Jahrhundert. Berlin: Jüdischer Kulturbund in Deutschland, 1894, in: Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums, sv. 5, s. 219-236.

Feder, Richard. Kolin. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti.

Jouza, Ladislav; Jouzová, Miroslava; Pejša, Jaroslav. Moje město Kolín. Židé v Kolíně. Kolín: Regionální muzeum, 2010, s. 96.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.