Literatura:

Epsteinová, Helena. Nalezená minulost. Praha: Rybka Publishers, 2002. 326 s.

Miškovská, Zuzana. Sborník z historie Židů na Kolínsku. Kolín: J. Drahovzal, 1992. 159 s.

Greenfieldová, Hana. Fragments of memory. Jerusalem: Woodmere:Gefen, 1992.

Greenfieldová, Hana. Z Kolína do Jeruzaléma: střípky vzpomínek. Praha: Gefen Publishing, 1993. 65 s.

Feder, Richard. Židovská tragédie: dějství poslední (The Jewish Tragedy: The Final Act). Kolín: Lusk, 1947. 173 s.

Feder, Richard. Kolínští Židé. Kalendář česko-židovský. 1927.

Feder, Richard. Z archivu israelské náboženské obce kolínské. Ochranná dávka (Schutzgeld). Věštník klubu československých turistů. 1931.

Hamáčková, Vlastimila a Šedinová, Jiřina. Starý židovský hřbitov v Kolíně. Práce muzea v Kolíně. 1987, s. 105-123.

Jakobovitz, Tobias. Jüdisches Gemeindeleben in Kolin (1763-1768). Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Československé republice. Prag: Taussig & Taussig, 1929, s. 294-330.

Popper, Moritz. Zur Geschichte der Juden in Kolin im 14.Jahrhundert. Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums. Berlin: Jüdischer Kulturbund in Deutschland, 1894, sv. 5, s. 219-236.

Feder, Richard. Kolin. In: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934.

Jouza, Ladislav, Jouzová, Miroslava a Pejša, Jaroslav. Moje město Kolín. Židé v Kolíně. Kolín: Regionální muzeum, 2010. 96 s.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.