Hluboká nad Vltavou

Dříve Podhradí, v něm. pramenech Podhrad, Frauenberg.

Město v Čechách, 115 km J od Prahy, 9 km S od okr. města Českých Budějovic. Už ve 14. stol. byla H. městečkem, na město byla povýšena r. 1907.

První ž. rodiny se v H. usadily ve 2. čtvrtině 17. stol. R. 1724 zde žilo 8 rodin, v letech 1799-1811 nejméně 10 rodin, r. 1840 už 20 rodin, r. 1880 to bylo 112 osob ž. vyznání (5 % obyvatel), r. 1900 už jen 48 osob (2 %), r. 1930 pouze 20 osob (0,7 %). Náb. obec s modlitebnou existovala snad už v r. 1680 (její stanovy pocházejí až z r. 1785), po 2. svět. válce nebyla obnovena.

Malá ž. čtvrť při Z straně Tyršovy ul., která vede z náměstí k JZ (mezi katol. kostelem a Židovským rybníkem). V 1. pol. 19. stol. tu bylo 5-6 ž. domů: většinou jsou dochovány.

Stará synagoga bývala do r. 1907 pravděpodobně v patře zadního (západního) traktu domu čp. 8 v Tyršově ul. Dnes součást obytného domu.

Nová synagoga v Tyršově ul. č. 15. Postavena r. 1907 v tradičních formách. Bohoslužby do 2. svět. války, vnitřní zařízení za nacist. okupace zničeno. Od r. 1945 využitá jako sbor Církve čs. husitské (orientace otočena o 90 stupňů). Syn. stavebně souvisí se starší budovou ž. školy (pův. přízemní, po r. 1983 zvýšenou o patro).

Hřbitov 400 m SZ od synagogy, na břehu Munického rybníka, poblíž benzinového čerpadla. Založen v polovině 18. stol., rozšířen ve 2. pol. 19. stol. Nejstarší dochovaný náhrobek z r. 1750, pohřby do r. 1942. Za nacist. okupace byl hřb. poškozen, později opraven. Cenné náhrobky barokního a klasicistního typu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.