Otto Muneles

1894 - 1967

Otto, hebrejským jménem Gavri'el, Muneles se narodil 8. 1. 1894 v Praze. V letech 1904-1912 studoval na gymnáziu na Staroměstském náměstí, kde mezi jeho starší spolužáky patřili například Franz Kafka, Samuel Hugo Bergmann nebo Emil Utitz. Již od gymnaziálních studií projevoval zájem o klasickou filologii a judaistiku, jejíž znalosti získával v pražské židovské škole Talmud-Thora. Spolu s přítelem Jiřím Langerem, autorem knihy Devět bran, odjel začátkem první světové války do Haliče, kde se věnoval studiu talmudu, halachické i chasidské literatury. V roce 1921 získal rabínskou aprobaci a o rok později se vrátil do Prahy. Přerušené studium klasické filologie na pražské Německé univerzitě zakončil v roce 1924. Po studiích pracoval Muneles jako privátní učitel a byl činný v pražském Pohřebním bratrstvu.

Za války působil Muneles v Ústředním židovském muzeu v Praze, po deportaci do Terezína v červenci 1943 pracoval na katalogizací hebrejských tisků v nepřístupné hebrejské knihovně. Během války ztratil celou rodinu - ženu Barboru i syna Emila.

Po osvobození se stal Otto Muneles významným vědeckým pracovníkem obnoveného Židovského muzea. Středem jeho zájmu byla muzejní knihovna, z níž se snažil vybudovat odbornou knihovnu vědeckého ústavu evropského významu. Jedním z výsledků jeho práce v oblasti hebrejské bibliografie je Bibliografický přehled židovské Prahy (Praha 1952). Svou předválečnou činnost v Pohřebním bratrstvu a studium náhrobních nápisů starého pražského židovského hřbitova zhodnotil v monografii Starý židovský hřbitov v Praze (Praha 1955). Mimo to je Otto Muneles autorem mnoha článků věnovaných různým oblastem židovských studií - Pohřebnímu bratrstvu (From the archives of the State Jewish Museum, in: Jewish Studies. Essays in Honour of Gustav Sicher, Praha 1955), židovské mystice (O vědeckém studiu kabaly, in: Židovská ročenka 1959/60) nebo pražské židovské historii (The Prague Jewish Community in the Sixteenth Century - Spiritual Life, in: Prague Ghetto in the Renaissance Period, Prague 1965, Zur Namengebung der Juden in Böhmen, in: Judaica Bohemiae 1966, Zur Prosopographie der Prager Juden in 15. und 16. Jahrhundert, in: Judaica Bohemiae 1966). V letech 1954 - 1956 působil Muneles na Filosofické fakultě university Karlovy.

Dr. Otto Muneles zemřel v Praze 4. 3. 1967.

Literatura:

  • Vladimír Sadek: Dr. Otto Muneles und sein wissenschaftliches Werk, in: Judaica Bohemiae III/2, 1967

 

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.