Vodňany

Město v Čechách, 105 km J od Prahy, 24 km JVV od okr. města Strakonic. V. byly povýšeny na městečko r. 1336, na město r. 1547.

Nejstarší doklad o ž. osídlení pochází z r. 1500 (tehdy zde žily 2 rodiny), r. 1541 bylo ž. obyvatelstvo z města vypovězeno. Znovu se ž. rodiny usazovaly ve V. až za 30leté války: r. 1638 zde žily 2 rodiny, r. 1724 je doložena modlitebna, r. 1746 tu bydlelo 8 rodin (52 osob), r. 1852 už 22 rodin a jejich počet do konce století dále stoupal. R. 1900 žilo ve V. 149 osob ž. vyznání (3 % obyvatel), r. 1930 to bylo 114 osob (2 %). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

Od r. 1836 byly V. sídlem krajského rabína. Jako lékař zde krátce působil přední činitel českožid. hnutí, publicista Viktor Vohryzek (1864 Přestavlky-1918 Pardubice).

Ž. domy byly pravděpodobně od 18. stol. soustředěny v dnešní Družstevní ul., mezi náměstím a V městskou hradbou. Nešlo však o uzavřené ghetto: většinu obyvatel ulice tvořili křesťané.

První malá synagoga postavena r. 1744 mezi domem čp. 152 a hradbami. Bohoslužby asi do poloviny 19. stol., později budova splynula s domem čp. 152 nebo byla zbořena.

Nová synagoga v Družstevní ul. Postavena mezi léty 1837-52 v těsném sousedství staré syn. Prostá klasicistní budova. Bohoslužby do 2. svět. války, od r. 1956 využitá jako městské muzeum (vnitřní zařízení se nedochovalo). - Za synagogou, u linie býv. městských hradeb, budova ž. školy.

Hřbitov 3 km JZZ od náměstí, 700 m JZ od osady Pražák, na kraji lesa. Založen r. 1840, nejstarší čitelný náhrobek z r. 1848, pohřby do 2. svět. války.

Na pomníku padlých v parku uvedena jména všech ž. obětí nacismu.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Čichtice

8 km JZ, ž. ulice, modlitebna snad z 18. stol. využitá jako byt, hřbitov s náhrobky od poloviny 18. stol.

Dříteň

též: Zirnau

12 km V, nevyužitá modlitebna z 19. stol.

Protivín

Město 6 km SSV, dřevěná modlitebna neznámého stáří shořela r. 1857, dům s modlitebnou z konce 19. stol. zbořen r. 1968, devastovaný hřbitov z r. 1878.

Sedlec

též: Selz

11 km JV, modlitebna z 19. stol. využitá jako byt.

Klíčová slova

Viktor Vohryzek, Zirnau, Selz

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.