Znojmo

V něm. pramenech Znaim.

Okresní město na Moravě, 180 km JV od Prahy. Z. bylo založeno jako město r. 1226. Městská památková rezervace.

ŽO snad existovala už v polovině 13. stol., v 1. pol. 14. stol. je doložena ž. ulice (dnešní Veselá ul. v Z části městského jádra). R. 1454 bylo ž. obyvatelstvo vypovězeno a zákaz pobytu platil až do r. 1848. R. 1848 bydlelo ve Z. 19 osob ž. vyznání, r. 1869 už 357 osob (3 % obyvatel), r. 1921 maximum 749 osob (3 %), r. 1930 tu žilo 675 osob (2 %). - Novodobý náb. spolek byl ustaven r. 1865 a r. 1876 se změnil v samostatnou ŽNO. Po 2. svět. válce byla ŽNO obnovena (modlitebnu měla ve Velké Michalské ul.) a později změněna na synagog. sbor (dnes už zaniklý).

Ve Z. se narodili významný sochař Hugo Lederer (1871-1940 Berlín) a technik Siegmund Strauss (1875-1942 New York), který spolu s R. Liebenem kolem r. 1907 zkonstruoval zesilovací elektronku. - Ž. firmy stály u zrodu znojemského konzervárenského průmyslu.

Středověkásynagoga ve Veselé ul., neznámého stáří, byla r. 1455 změněna na křesť. kapli, později využita jako sladovna a obytný dům. Pravděpodobně beze stopy zanikla. - Nová synagoga postavena r. 1888 v tzv. maurském slohu na náměstí Svobody. Bohoslužby do r. 1938, téhož roku nacisty vypálena a r. 1940 zbořena.

Středověký hřbitov neznámého stáří býval mimo hrazené město, J od náměstí Svobody, mezi ulicí Na valech a městskými hradbami. Po vypovězení ž. obyvatelstva zanikl. R. 1804 a 1929 zde nalezeny náhrobky ze 14. stol.: dva z nich jsou zazděny na domech č. 9 a 13 v ul. Na valech, další jsou uloženy v místním Jihomoravském muzeu.

Nový hřbitov 2 km S od starého hřb., u rozcestí silnic do Přímětic a do Únanova. Založen r. 1868, pohřby i po 2. svět. válce. R. 1869 zde pohřbeny kosti nalezené na místě starého hřb. (hrob označen obeliskem). Obřadní síň zbořena nacisty. Hřb. má být zmenšen a na zbylé části zřízeno lapidárium z cennějších náhrobků.

Klíčová slova

Hugo Lederer, Siegmund Strauss

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.