Tachov

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Tachov

Literatura:

Pověsti vyprávěné v Tachově o rabim Nachumu Soferovi. Židovská ročenka. 1981, s. 59-62.

Brilling, Bernhard. Zur Geschichte er Juden in Tachov (Tachau). Judaica Bohemiae. Prag: Jewish Museum in Prague, 1967, s. 26-35.

Fiedler, Jiří. Židovské památky Tachovska. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 1998. 120 s.

Hoenig, Leopold. Hönig/Hoenig family of Kirchenbirk, Falkenau and Kalsbad, Bohemia. New York: Hoenig, 1998. 259 s.

Schön, Josef. Die Geschichte der Juden in Tachau. Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1927. 161 s.

Schön, Josef. Sagen um Rabbi Nachum Sofer in Tachau. Zeitschrift für die Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei. Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1933, s. 213-220.

Schön, Josef. Tachau. In: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, s. 631-642.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.