Tachov

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Tachov

Literatura:

Pověsti vyprávěné v Tachově o rabim Nachumu Soferovi. 1981, in: Židovská ročenka, s. 59-62.

Brilling, Bernhard. Zur Geschichte er Juden in Tachov (Tachau). Prag: Jewish Museum in Prague, 1967, in: Judaica Bohemiae, sv. III/1, s. 26-35.

Fiedler, Jiří. Židovské památky Tachovska. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 1998, s. 120.

Hoenig, Leopold. Hönig/Hoenig family of Kirchenbirk, Falkenau and Kalsbad, Bohemia. New York: Hoenig, 1998, s. 259.

Schön, Josef. Die Geschichte der Juden in Tachau. Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1927, s. 161.

Schön, Josef. Sagen um Rabbi Nachum Sofer in Tachau. Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1933, in: Zeitschrift für die Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei, sv. 3, s. 213-220.

Schön, Josef. Tachau. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, s. 631-642.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.