Rábí

Obec v Čechách, 105 km JJZ od Prahy, 27 km JVV od okr. města Klatov. Už ve 14. stol. bylo R. městečkem, r. 1499 bylo povýšeno na město.

Počátek ž. osídlení není znám. ŽO existovala snad už v 15. stol., koncem 15. stol. bylo R. údajně sídlem krajského rabína. R. 1654 (po 30leté válce) se zde uvádějí jen 3. ž. rodiny, r. 1727 už 7 rodin (42 osob), v 1. pol. 19. stol. 10 rodin. Ještě r. 1872 sídlil v R. rabín, po r. 1890 byla ŽNO připojena k ŽNO Horažďovice. Před r. 1900 se z R. odstěhovala poslední ž. rodina.

Ž. domy byly soustředěny ve dvou shlucích Z od náměstí: na J straně tzv. Koňského trhu (4 obytné domy, modlitebna a škola) a Z od ž. hřbitova (4 domy). První skupina domů postavena pro ž. rodiny vrchností koncem 15. stol. Většina budov dochována v přestavbách.

Poslední modlitebna či malá synagoga neznámého stáří bývala v čp. 102. Bohoslužby ustaly kolem r. 1890. Po r. 1897 budova adaptována na byt a dosud je obydlena.

Hřbitov 150 m Z od modlitebny, na SZ svahu hradního vrchu. Založen před r. 1724, poslední pohřby na začátku 20. stol. Prosté náhrobky barokního a klasicistního typu. Rokokový vstupní portálek ve hřb. zdi. Hřb. tvoří významný památkový celek.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Mačice

7 km JV, modlitebna údajně existovala v 19. stol.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.