Anna Neumannová

Narozena 26. 12. 1906
Poslední bydliště před deportací: Ostrava I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Na Poříčí 36a
Transport Bm, č. 569 (30. 09. 1942, Ostrava -> Terezín)
Transport By, č. 1301 (26. 10. 1942, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

související dokumenty

historický kontext

Bm (30. 09. 1942, Ostrava -> Terezín)
celkem deportováno osob: 864
zahynulo: 780
přežilo: 84
Více
By (26. 10. 1942, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 1867
zahynulo: 1830
přežilo: 37
Více
Ostrava
Židovské osídlení Ostravy se datuje od roku 1508, ale již o 23 let později byli Židé z města vypovězeni. Další rodiny se ve městě směly usídlit až na konci 18. století, masový příchod židovských rodin se datuje od roku 1848. Na začátku 20. století zde žilo 5000 Židů, před nacistickou okupací více než 8000. Část z nich odešla do zahraničí, asi 4800 bylo deportováno do koncentračních táborů. Do Ostravy se vrátilo zhruba 250 z nich.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.