Vyloučení židovských lékařů

Již 17. března 1939 vydala lékařská komora požadavek na vyloučení židovských lékařů ze svých řad. Jednalo se o lékaře pracující ve veřejných zdravotnických zařízeních - nemocnicích a poliklinikách, zdravotních ústavech. Vláda tento požadavek schválila. Ostatním lékařům pak byl výkon jejich povolání zakázán vládním nařízením o právním postavení Židů ve veřejném životě v červnu 1940.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.