Kroměříž

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Kroměříž

Literatura:

Grünfeld, Max. Příběhy z kroměřížského ghetta. Olomouc: Votobia, 1997. 130 s.

Grünfeld, Max. Lidé ghetta. Olomouc: Votobia, 2000. 142 s.

Klenovský, Jaroslav. Židovské památky Kroměříže. Kroměříž, Brno: Vydavatelství Pálková ve spolupráci s městem Kroměříží, Židovskou obcí Brno a Muzeem Kroměřížska v Kromeěříži, 1996. 56 s.

Färber, František. K historii Židů v Kroměříži. Židé a Morava. 1995, s. 96-99.

Färber, František. Privilegia udělená kroměřížským Židům olomouckou církevní stolicí. Židé a Morava. 1996, s. 38-42.

Frankl-Grün, Adolf. Geschichte der Juden in Kremsier. I, II, III. Breslau - Frankfurt am Main: S. Schottlaender, 1896. 196 s.

Marada, Miroslav. Židé v kulturním místopisu Kroměřížska a Holešovska. Židé a Morava. 1996.

Pálka, Petr. Historie budování nové kroměřížské synagogy. Židé a Morava. 2000, s. 57-69.

Pálka, Petr. Kroměřížská židovská obec a její stanovy z roku 1894. Židé a Morava. 1997, s. 80-96.

Pálka, Petr. O důsledcích moderních postojů kroměřížských Židů ve druhé polovině 19. století. Židé a Morava. 1998, s. 74-91.

Svátek, Josef. Z pověstí z kroměřížského ghetta. Židovská ročenka. 1984, s. 50-51.

Gold, Hugo. Geschichte der Juden in Kremsier. In: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, s. 295-301.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.