Učebnice

Hodnocení současných učebnic

Sledování židovské problematiky a holocaustu v českých učebnicích považují Terezínská iniciativa, Institut Terezínské iniciativy a Židovské muzeum v Praze za jednu ze svých priorit. Veřejná kritika a diskuse o obsahu učebnic mj. přispěla k tomu, že se i v českých učebnicích obraz židovských dějin a holocaustu postupně začíná vyjasňovat.

Pedagogické materiály a učebnice zaměřené na holocaust a rasismus

Příručka určená učitelům obsahuje stručné dějiny holocaustu Židů a Romů v Evropě i v českých zemích. Kniha je doplněna úvod o dějinách rasismu a antisemitismu a závěrečnou kapitolu o významu holocaustu v současnosti, včetně tzv. osvětimské lži - popírání holocaustu.

Knížka obsahující základní informace o zvycích, kultuře a dějinách Židů. Kapitolu o antisemitismu připravil Leo Pavlát, kapitola Persekuce a vyhlazení Židů za 2. světové války pochází z pera Miroslava Kárného a Anity Frankové.

Čítanka složená ze vzpomínek a básní terezínských vězňů.

Obsahuje texty o menšinách, rasismu a antisemitismu, modelové hodiny pro žáky a studenty.

Magda Kurdíková, Libor Kyncl a kol.: CD ROM. Čítanka o holocaustu Židů za druhé světové války, Hustopeče 2002

Obsahuje především ukázky z beletrie, poezie a vzpomínek týkajících se holocaustu. Recenze.

Klíčová slova

Miroslav Kárný, Anita Franková

Rozbory a hodnocení učebnic lze nalézt v následujících textech:

Frankl, Michal. Konečné řešení židovské otázky v současných učebnicích dějepisu. Terezínské studie a dokumenty. 1999, s. 338-361. Viz rozšířený text článku

Pavlát, Leo. Židovská tematika v českých školách. New York: Americký židovský výbor, 1998. 46 s.

Frankl, Michal. Nepohodlné téma. Respekt. Respekt, 1998, č. 27. Text lze najít v archivu na internetové stránce časopisu Respekt

Frankl, Michal. Terezínský rodinný tábor v učebnicích dějepisu. Terezínská iniciativa, časopis mezinárodního sdružení. 1998, č. 13. Text článku.

Frankl, Michal. "Konečné řešení" v nejnovějších učebnicích dějepisu. Terezínská iniciativa, časopis mezinárodního sdružení. 2000, č. 18. Text článku.

. Recenze na CD. Čítanka o holocaustu...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.