Čísla opět tvářemi

Vzdělávací modul pro žáky základních škol

Vítejte ve vzdělávacím modulu Dejme číslům tváře. Prostřednictvím autentických materiálů z archivu pražské policie budete mít příležitost objevit řadu informací o lidech, kteří byli během druhé světové války kvůli svému židovskému původu odvlečeni do koncentračních táborů.

Nabízíme vám možnost vydat se na pátrání od transportního čísla po konkrétní tvář a osud člověka, kterému bylo toto číslo přiděleno. Budete vyhledávat v databázi obětí holocaustu v českých zemích, která obsahuje údaje o všech vězních terezínského ghetta a českých Židech deportovaných do dalších koncentračních táborů. Hledáním konkrétních informací v archivních dokumentech a jejich propojováním s celkovými dějinami druhé světové války a holocaustu se dozvíte, jak se historické události promítly do obyčejného života skutečných lidí a jak jej ovlivnily.

Stejně jako v dalších částech Evropy, byli Židé v českých zemích v době druhé světové války postupně izolováni a následně vyvražďováni. Celkem zahynulo přibližně šest miliónů lidí, kteří byli pronásledováni pouze kvůli svému židovskému původu. Ve chvíli, kdy byli deportováni, byli tito lidé označeni číslem a ztratili tak část sama sebe, část své identity. Vy budete mít nyní alespoň symbolickou možnost těmto číslům vrátit jejich tváře.

Zároveň se prostřednictvím vzdělávacího portálu holocaust.cz dozvíte o nejrůznějších událostech, osobnostech a místech, která se týkají dějin židovské komunity na našem území a průběhu druhé světové války nejen v Čechách a na Moravě, ale v celé Evropě.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.