Lipník nad Bečvou

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Lipník nad Bečvou

Literatura:

Klenovský, Jaroslav. Židovské památky Lipníku nad Bečvou. Olomouc: Votobia, 2000. 61 s.

Hillel, Fiewel. Die Rabbiner und die verdienstvollen Familien der Leipniker Gemeinde im 17. , 18. und 19. Jahrhundert. Mährisch Ostrau: R. Färber, 1928. 171 s.

Vrbík, Jiří. Židovské hřbitovy v Lipníku nad Bečvou. Rekonstrukce starého židovského hřbitova. Židé a Morava. 1996, s. 63-68.

Lapáček, Jiří. Poznámky k separaci Židů v Lipníku nad Bečvou. Židé a Morava. 1997, s. 27-30.

Hillel, Fiewel. Geschichte der Juden in Leipnik. In: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, s. 301-307.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.