Transporty vypravené z Hradce Králové

Historie židovského osídlení Hradce Králové

Židé byli v Hradci Králové pravděpodobně usazeni od jeho založení v první třetině 13. století. První historický dokument dokládající jejich přítomnost pochází však až z konce 14. století. Zmiňuje Židovské náměstí, které se rozprostíralo v místě dnešního Kavčího plácku. V roce 1542 a 1652 byli Židé z města vypovězeni.

Více na pracovní kartě Deportace z Hradce Králové

Shromaždiště

Na území Protektorátu Čechy a Morava se shromaždiště nacházela v 15 městech. Židé zde byli soustředěni několik dní před nástupem do transportu. Odevzdání klíčů od svých domovů symbolicky ukončilo jejich doposud relativně svobodný život. Po několika nocích strávených obvykle v prostorách škol byli odtransportováni ze svých měst. Jejich občanské průkazy nesly nové razítko: „ghettoisiert“.

V Hradci Králové bylo shromaždiště zřízeno v budově bývalé obchodní akademie, která je dnes součástí hradecké univerzity, na Náměstí svobody 301.

Seznam transportů z Hradce Králové

Z Hradce Králové byly vypraveny dva transporty s označením Ci, a Ch. Dohromady jimi bylo deportováno 1200 osob z města a jeho okolí. Osvobození se dočkalo pouze 99 z nich.

Vzpomínka Tomáše Lederera

Zase jako dítě jsem tenkrát neměl z toho rozum. Bylo pro mě hrozně důležitý, abych si vzal takovou tu dětskou stavebnici Merkur, poněvadž jsem to měl rád. Potom vím o těch přípravách, že se přebalovaly léky do sáčků a tak všelijak. Otec byl, když byl mladý, u maríny a tak do těch lodních pytlů, těch padesát kilo, co se smělo, zabalil. Přípravy byly velké. Pak si pamatuju, že k nám chodili naši dřívější známí a říkali: Tohle nepotřebujete, tohle taky ne, nechte nám to. To by bylo škoda tady to nechat Němcům.

Více na pracovní kartě Deportace z Hradce Králové

Úkoly a otázky k zamyšlení:

  • Zjistěte informace o historii židovské obce v Hradci Králové a pokuste se ji stručně shrnout a zmínit, co Vám z ní připadá nejzajímavější.

  • Víte, kde je dům, ve kterém se Židé z Hradce Králové a okolí shromaždovali k nástupu do transportu?

  • Pokuste se najít v Databázi obětí informace o vybraných transportech a některých z deportovaných.

Databáze obětí

Databáze obětí

Pracovní karta Deportace z Hradce Králové

Zde si můžete stáhnout pracovní kartu ve formátu PDF.

Další informace k historii židovské obce

V následujícím textu převzatém z knihy J. Fiedlera o židovských obcích v Čechách a na Moravě se dozvíte o historii, významných památkách i osobnostech, které byly s Hradcem Králové spojeny.

více…

O deportacích obecně

Transporty vypravené z Hradce Králové, ale i z dalších míst nejen našich zemí, ale z celé Evropy, organizovali nacisté podobně. Systém evidence židovských obyvatel vedoucí k jejich předvolání k nástupu do transportu a odvlečení do ghetta nebo koncentrančího tábora byl ve většině případů stejný.

Transporty

Článek o organizaci a průběhu transportů do nacistických koncentrančích táborů a ghett.

více…

Povolání do transportu AE 3

Originální digitalizovaný dokument ukazuje, jaké pokyny a příkazy dostávali Židé k nástupu do transportu. Toto předvolání dostávali Židé před deportací z Prahy, znění dokumentů bylo v jiných městech velice podobné.

více…

Zpráva o pokynu k vydání zákazu návštěvy kin, divadel a vycházení po 20. hodině v Hradci Králové

Originální digitalizovaný dokument Policejního ředitelství v Hradci Králové.

více…

Zákaz vstupu Židů do restaurací, biografů a divadel v Hradci Králové

Originální digitalizovaný dokument Policejního ředitelství v Hradci Králové.

více…

Vzdělávací projekt NAŠI NEBO CIZÍ? Židé v českém 20. století

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.