Transporty vypravené z Olomouce

Historie židovského osídlení Olomouce

První zmínky o přítomnosti Židů v Olomouci pochází z roku 1140, sto let před založením samotného královského města. O jejich osadě se zmiňuje hebrejský cestovatel Isaak ben Dorbolo. Poměrně klidný život olomoucké židovské komunity byl ukončen jejich vypovězením z města královskou listinou Ladislava Pohrobka z 22. července 1454. Vypuzení Židé nalezli útočiště v okolních poddanských městech. Následující čtyři staletí se nesměli Židé ve městě usazovat. Přicházeli jen na trhy, za toto právo však museli platit vysoké poplatky.

Více na pracovní kartě Deportace z Olomouce

Shromaždiště

Na území Protektorátu Čechy a Morava se shromaždiště nacházela v 15 městech. Židé zde byli soustředěni několik dní před nástupem do transportu. Odevzdání klíčů od svých domovů symbolicky ukončilo jejich doposud relativně svobodný život. Po několika nocích strávených obvykle v prostorách škol byli odtransportováni ze svých měst. Jejich občanské průkazy nesly nové razítko: „ghettoisiert“.

V Olomouci bylo shromaždiště zřízeno v budově měšťanské školy nacházející se v Hálkově ulici 4.

Seznam transportů z Olomouce

Z Olomouce bylo vypraveno pět transportů s označením AAf, AAg, AAm, AAo a AE 7. Dohromady jimi bylo deportováno 3507 osob z města a jeho okolí. Osvobození se dočkalo pouze 294 z nich.

Vzpomínka Willyho Groaga

A potom přišel velký den osvobození. Velký den osvobození byl den transportu, kdy jsme konečně byli zbaveni všech těch malých hrůz, že jsme museli být doma v osm hodin, že jsme nesměli kouřit, že jsme se nesměli stýkat s dobrými známými, kteří nebyli Židé, zkrátka a dobře den osvobození. Šli jsme s kočárkem a s kozou, kozu jsme odevzdali u sousedů a šli jsme na transport.

Úkoly a otázky k zamyšlení:

  • Zjistěte informace o historii židovské obce v Olomouci a pokuste se ji stručně shrnout a zmínit, co Vám z ní připadá nejzajímavější.

  • Víte, kde je dům, ve kterém se Židé z Olomouce a okolí shromaždovali k nástupu do transportu?

  • Pokuste se najít v Databázi obětí informace o vybraných transportech a některých z deportovaných.

Databáze obětí

Databáze obětí

Pracovní karta Deportace z Olomouce

Zde si můžete stáhnout pracovní kartu ve formátu PDF.

Další informace k historii židovské obce

V následujícím textu převzatém z knihy J. Fiedlera o židovských obcích v Čechách a na Moravě se dozvíte o historii, významných památkách i osobnostech, které byly s Olomoucí spojeny.

více…

O deportacích obecně

Transporty vypravené z Olomouce, ale i z dalších míst nejen našich zemí, ale z celé Evropy, organizovali nacisté podobně. Systém evidence židovských obyvatel vedoucí k jejich předvolání k nástupu do transportu a odvlečení do ghetta nebo koncentrančího tábora byl ve většině případů stejný.

Transporty

Článek o organizaci a průběhu transportů do nacistických koncentrančích táborů a ghett.

více…

Povolání do transportu AE 3

Originální digitalizovaný dokument ukazuje, jaké pokyny a příkazy dostávali Židé k nástupu do transportu. Toto předvolání dostávali Židé před deportací z Prahy, znění dokumentů bylo v jiných městech velice podobné.

více…

Omezení styku mezi obyvatelstvem nežidovským a židovským ve veřejném životě v Olomouci

Originální digitalizovaná vyhláška Policejního ředitelství v Olomouci.

více…

Vzdělávací projekt NAŠI NEBO CIZÍ? Židé v českém 20. století

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.