Tučapy

Ves v Čechách, 95 km JJV od Prahy, 17 km JV od okr. města Tábora.

Počátek ž. osídlení není znám, ŽO je doložena kolem r. 1697. R. 1723 žilo v T. 12 ž. rodin, před polovinou 19. stol. asi 30 rodin, r. 1921 už jen 17 osob ž. vyznání (v celém obvodu ŽNO 21 osob), r. 1930 pouze 11 osob. ŽNO byla po r. 1921 připojena k ŽNO Soběslav.

Z T. pocházel kapelník Osvobozeného divadla a pozdější dirigent České filharmonie Karel Ančerl (1908-1973 Toronto, Kanada).

Ž. čtvrť se podobně jako v sousedních Myslkovicích skládala ze dvou částí oddělených rybníkem (dnes vysušeným). V sev. části (v ulici vedoucí do Dvorců) byla synagoga, škola čp. 64 a rabinát čp. 65, r. 1830 tu bylo 9 obytných domů; v J části (ulice zvaná Na nouzi, Z od silnice do Dírné) býval špitál a 13 domů. Domy (většinou přízemní) v obou částech ž. čtvrtě jsou v přestavbách dochovány.

Stará modlitebna, doložená koncem 17. stol., bývala v patře ž. školy čp. 64. Zrušena po postavení synagogy.

Synagoga v S části ž. čtvrtě, JZ od centra vsi. Postavena snad v 1. pol. 19. stol., bohoslužby asi do 1. svět. války. R. 1934 adaptována na sokolovnu, po r. 1950 přestavěna na moderní tělocvičnu. Dochováno SZ průčelí se vstupním portálem.

Hřbitov na Z konci jižní ž. čtvrtě, 300 metrů J od synagogy, Z od rybníka Smíchova. Založen snad r. 1713, nejstarší čitelný náhrobek z r. 1737, pohřby asi do 2. svět. války. Dobře zachovalý hřb. s náhrobky barokního a klasicistního typu. Mnoho starých náhrobků zazděno v obvodové zdi hřb.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Deštná

též: Deschna

Městečko 9 km JVV, modlitebna existovala snad od 19. stol. do r. 1920.

Dvorce

Ve vsi (1 km JZ) údajně existovala v pol. 19. stol. modlitebna.

Klíčová slova

Karel Ančerl, Deschna

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.