Březnice

Město v Čechách, 65 km JZ od Prahy, 15 km JJZ od okr. města Příbrami. Už v 1. pol. 14. stol. byla B. městečkem, od počátku 15. stol. byla nazývána městem.

Ž. osídlení je doloženo od 2. poloviny 15. stol., kolem r. 1500 už existovala ŽO. R. 1618 žilo ve městě údajně 7 ž. rodin, r. 1649 už 17 rodin, r. 1724 to bylo 27 rodin. V polovině 19. stol. zde žilo asi 190 osob ž. vyznání (7 % obyvatel), r. 1900 už jen 118 osob (4 %), r. 1930 pouze 30 osob (1 %). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

Už v 1. polovině 17. stol. zde působila talmudská škola. Od r. 1720 do konce 19. stol. bývala B. sídlem krajského rabína. - Pocházel odtud významný pražský obchodník a finančník Joachim von Popper (1721-1795 Praha), jeden z prvních ž. povýšených do šlechtického stavu.

Do r. 1726 žily ž. rodiny rozptýleně ve 4 domech, v domě čp. 59 v dnešní Blatenské ul. měly i modlitebnu.

R. 1726 bylo povinnou výměnou ž. a křesťanských domů zřízeno S od náměstí oddělené ghetto zvané Lokšany a zahájena zde byla výstavba dalších ž. domů. V r. 1747 už tato čtvrť sestávala z 22 obytných domů a synagogy. Projektována byla na pravidelném půdorysu se 2 náměstími a 2 uličkami. S hlavním náměstím města bylo ghetto propojeno jedinou uličkou a bránou. Ve 20. stol. byla uzavřená dispozice Lokšan narušena proražením nové ulice od severu a několika demolicemi, stále však jde o urbanisticky velmi cenný celek evropského významu. Většina domů (v empírové nebo pozdější přestavbě) je dochována. Největší je býv. Popperův palác s vnitřním nádvořím (renovovaný r. 1987).

Synagoga uprostřed většího náměstí ghetta. Postavena po r. 1725, přestavěna po požáru z r. 1821. Bohoslužby do 30. let 20. stol. Klenutý sál, v budově je i býv. škola a byt správce. Po 2. svět. válce byla syn. užívaná jako skladiště, připravuje se adaptace na koncertní a výstavní síň.

Hřbitov 1,5 km S od hlav. náměstí, V od silnice do Předního Poříčí. Založen před r.1617 (ž. pohřebiště s neznámou lokalizací je však doloženo už v polovině 16. stol.), čitelné náhrobky dochovány od konce 17. stol., pohřby do 2. svět. války. V 1. polovině 18. stol. (po dočasném vypovězení ž. z Čech) JV část hřb. devastována (dnes bez náhrobků). Velmi cenný hřb. s náhrobky renesančního a barokního typu.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Drahenice

4 km J, modlitebna doložena v 19. stol.

Kamenná

8 km SSV, ž. ulička, modlitebna z r. 1709, přestavěná r. 1822, adaptovaná na garáž, hřbitov s náhrobky od 2. pol. 18. stol.

Milín

Městečko 11 km SSV, modlitebna existovala v 18.-20. stol.

Mirovice

Město 7 km JV, synagoga z konce 18. stol. přestavěná na obytný dům, hřbitov ze 17. stol. s náhrobky od poloviny 18. stol.

Svučice

6 km JJV, modlitebna doložena v 18. stol.

Zalužany

9 km JVV, empírová synagoga z 1. pol. 19. stol. adaptovaná na dílnu, soubor ž. domů na návsi, hřbitov z r. 1740, rodiště významného lvovského reformního rabína Abrahama Kohna (1807-1848 Lvov).

Zbenice

11 km SV, modlitebna doložena v 19. stol.

Klíčová slova

Joachim von Popper, Abraham Kohn

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.