Uherský Brod

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Uherský Brod

Literatura:

Bartečková, Romana. Hospodářská a společenská aktivita Židů v Uherském Brodě v 2. polovině 19. a na počátku 20. století. Olomouc: 1994, s. 83.

Bretholz, Bertold. Die Judengemeinde von Ungarisch-Brod und ihr Streit mit dem Grundherrn Grafen Leo Wilhelm von Kaunitz, gest. 1655. Prag: Taussig & Taussig, 1932, in: Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Československé republice, sv. 4, s. 101-176.

Frankl-Grün, Adolf. Die Rabbiner in u. aus Ung.-Brod. Ungarisch Brod: Verlag des Privat-Gymnasiums, 1905, in: Jahresbericht des Priv.-Gymnasium zu Ung. Brod.

Frankl-Grün, Adolf. Geschichte der Juden in Ungarisch Brod. Wien: Moritz Waigner und comp., 1905, s. 75.

Kaufmann, David. Die Verheerung von Ung.-Brod durch den Kuruzzen-Überfall vom 14. Juli 1983. Ungarisch-Brod: Verlag des Privat-Gymnasiums Ungarisch-Brod, 1894, in: Jahresbericht des Priv.-Gymnasium zu Ung. Brod, s. 28.

Nürnberger, Kalman. Geschichte der Juden in Ung.-Brod. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, in: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart, s. 549-561.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.