Křišťálová noc v Duchcově

Foto: F. Banyai, judaica.cz

Večer dne 9. listopadu zhasla ve městě světla. Na pět set ordnerů pochodovalo ulicemi a demonstrovalo za odchod Židů a Čechů. Všechny neněmecké obchody byly vyplundrovány a zboží zčásti rozkradeno a zčásti zničeno. Jen některé židovské obchody, pro něž již byli jmenováni němečtí arizátoři, byly uchráněny. Železné rolety byly vypáčeny, výlohy rozbity. Podobný osud potkal i obchody české. Česká Kuncířova restaurace byla zcela zdemolována. Češi a Židé byli biti, týráni a bráni do vazby. Stejně tak byli ale zatýkáni i Němci, kteří při těchto výtržnostech, které ovšem formálně neměly oficiální posvěcení, asistovalo bez zásahu několik set mužů německé posádky a gestapa.

Jelikož úhony přece jen doznaly i některé německé a již arizované obchody, němečtí obchodníci, arizátoři a komisaři českých živností žádali odškodnění. Proto byla ve městě zřízena kancelář, jež v následujících dnech pracovala a vyplácela podpory a náhrady za zničený majetek. Židé a Češi byli samozřejmě z těchto náhrad vyloučeni. Dodatečně byl také zatčen a předán do koncentračního tábora bývalý místostarosta Belšán, trpící těžkou ledvinovou nemocí... Tak líčil policejní informátor po návratu do vnitrozemí situaci v pohraničí v listopadu 1938.

  • Drbohlav, Jaroslav. Duchcov a Židé. U příležitosti 60. výročí událostí křišťálové noci dne 9. 11. 1938. Duchcov: Sdružení Ex animo, 1998, s. 14. 50 s. (Citát pochází z: L. Kocourek: Křišťálová noc v Duchcově, Průboj, Ústí nad Labem, 26.-27. 11. 1988.)

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.