Databáze obětí konečného řešení židovské otázky v českých zemích

O databázi

Databáze obětí nacistického rasového pronásledování v českých zemích dostupná na vzdělávacím portálu holocaust.cz je jedinečným zdrojem informací, jehož účelem je důstojně připomenout jednotlivé oběti, umožnit badatelům z řad odborné i laické veřejnosti pátrat po životních osudech konkrétních osob a zároveň akcentovat nacistickou genocidu za druhé světové války jako zásadní bod dějin 20. století. Databázi vytvořil a spravuje Institut Terezínské iniciativy a její základ vznikl během příprav vydání Terezínských pamětních knih v tzv. Cikánském táboře I v Letech u Písku.

U každého jména lze nalézt základní biografické údaje: datum narození, transport do Terezína či jiného tábora a podle okolností dále datum a místo úmrtí, transport z Terezína, adresu pobytu před nástupem do transportu a další.

Jednotlivé záznamy osob jsou též propojeny s historickým kontextem, díky čemuž lze poznat širší dějinnou skutečnost.

Volně přístupná část Databáze neobsahuje informace o přeživších, ty jsou uloženy v neveřejné části databáze a jsou dostupné pouze na dotaz.

Historické dokumenty

Databáze je postupně doplňována fotografiemi a dalšími digitalizovanými dokumenty, které umožňují si za nekonečnými seznamy obětí představit skutečné muže, ženy a děti. Dokumenty jsou nedocenitelným zdrojem informací o obětech a zásadně napomáhají rekonstrukci jejich předválečných osudů. Na jejich základě lze dohledat např. rodinné vztahy, místo narození, povolání, další místa bydliště atd.

Pomozte dokumentovat osudy obětí

Na rozvoji databáze pracujeme kontinuálně v rámci našich dílčích projektů. Mnoho cenných informací však přichází také od soukromých badatelů a rodinných příslušníků či přátel obětí. V případě, že máte ověřené doplňující či zpřesňující informace nebo fotografie a dokumenty, které můžete poskytnout, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese database@terezinstudies.cz

Jaké dokumenty hledáme a zpracováváme?

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.