Databáze obětí konečného řešení židovské otázky v českých zemích

O databázi

Publikace databáze obětí konečného řešení židovské otázky v českých zemích na serveru holocaust.cz má přispět k rozšíření připomínání šoa a vzdělávání o této významné historické události. Cílem je připomenout si židovské oběti druhé světové války, které pocházely z českých zemí nebo sem byly deportovány odjinud. Databáze obsahuje nejen údaje o židovských obyvatelích českých zemí, kteří byli deportováni do Terezína a dalších ghett a koncentračních táborů, ale také jména a další údaje o Židech, kteří byli do Terezína odvlečeni z jiných evropských zemí: především z Německa, Rakouska, Nizozemí, Dánska a Slovenska. Databázi vytvořil a spravuje Institut Terezínské iniciativy a byla podkladem k několika dílům Terezínské pamětní knihy. U každé konkrétní osoby lze nalézt datum narození, transport do Terezína či jiného tábora a podle okolností dále datum a místo úmrtí, transport z Terezína, adresu pobytu před nástupem do transportu a další. Databáze neobsahuje informace o přeživších.

Historické dokumenty

Databáze je doplněna fotografiemi a dalšími digitalizovanými dokumenty, které nám umožňují si za nekonečnými seznamy obětí šoa představit skutečné muže, ženy a děti. Dokumenty také mají usnadnit další výzkum o obětech, a to jak ze strany historiků, tak například i studentů. Integrace databáze do internetových stránek holocaust.cz zároveň umožňuje propojit informace o osudech jednotlivců s historickým kontextem a prostřednictvím osudů jednotlivců poznávat širší dějiny druhé světové války a šoa.

Pomožte dokumentovat osudy obětí

Údaje v databázi však i nadále nejsou kompletní. V případě, že máte ověřené doplňující údaje, opravy nebo fotografie a archivní dokumenty, které můžete poskytnout, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese database@terezinstudies.cz nebo písemně na:

Institut Terezínské iniciativy

Jáchymova 3

110 00 Praha 1

telefon: +420 222 31 70 13

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.