Holocaust v dalších zemích

Nacistický režim se svou protižidovskou likvidační politikou neomezoval jen na své původní území. Postupně, s dobýváním nových území, byla opatření a zákony diskriminující židovské obyvatelstvo aplikována i v okupovaných zemích v západní i východní Evropě. Průběh konečného řešení byl v jednotlivých zemích přizpůsobený místním podmínkám (míře loyality místní samosprávy i obyvatel, počtu a povaze tamní židovské komunity apod.), ale ve svém důsledku měl stále stejný cíl: zbavit se Židů jednou pro vždy.

V této kapitole nejde čtenář základní informace k průběhu holocaustu v dalším zemích. Zatím jsou zde základní informace k průběhu holocaustu Belgii, ve Francii, v Maďarsku, Nizozemí, v Pobaltských státech, Polsku, Sovětském svazu a dva texty k dění na Slovensku. Informace v této sekci budou postupně doplňovány.

 

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.