Divišov

Obec v Čechách, 45 km JV od Prahy, 13 km V od okr. města Benešova. R. 1545 byl D. povýšen na městečko.

Ž. osídlení existovalo už před r. 1685. R. 1783 tu žilo 11 rodin, r. 1835 to bylo 19 rodin, r. 1880 celkem 133 osob ž. vyznání (7 % obyvatel), r. 1930 už jen 20 osob (1 %). ŽNO, ustavená r. 1776, byla v r. 1930 připojena k ŽNO Benešov.

V D. nebylo kompaktní ghetto, ale téměř všechny ž. domy byly soustředěné kolem synagogy při Šternberské ul. (vedoucí k Českému Šternberku).

Synagoga ve Šternberské ul., SV od náměstí. Postavena v polovině 19. stol. v těsném sousedství starší modlitebny (domku čp. 165). Pozdně klasicistní stavba s půlválcovou apsidou. Bohoslužby do 30. let 20. stol. (tehdy konány už jen o velkých svátcích). Po r. 1957 budova adaptována na kadeřnictví, vnější vzhled je zachován.

Hřbitov 2 km SV od synagogy, u rozcestí silnic do Měchnova a do Šternova, nad terénním zářezem dálnice. Založen snad r. 1776, čitelné náhrobky od konce 18. stol., pohřby snad do 2. svět. války. Náhrobky barokního a klasicistního typu.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Černé Budy

též: Schwarzbuda, Klosterdorf

Součást městečka Sázava, 10 km S, modlitebna doložena v 18.-20. stol.

Dubějovice

15 km JV, modlitebna doložena ve 2. polovině 19. stol.

Kácov

Městečko 11 km V, modlitebna doložena v 19.-20. stol.

Rataje nad Sázavou

též: Ratais

Městečko 8 km SV, modlitebna doložena v 1. polovině 19. stol., synagoga z r. 1860 zbořena asi r. 1922.

Sedmpány

též: Sedumpány, Sedumpánů

16 km JV, modlitebna doložena ve 2. polovině 19. stol.

Střechov nad Sázavou

též: Třechov

10 km JVV, modlitebna doložena ve 2. polovině 19. stol.

Trhový Štěpánov

též: Markt-Stiepanau

Městečko 13 km JV, hřbitov údajně z r. 1434 nebo ze 17. stol. s čitelnými náhrobky od r. 1711, po r. 1969 zde pohřbeno 90 historicky nejcennějších náhrobků (nejstarší dat. 1644) ze zrušeného hřb. v Dolních Kralovicích, synagoga neznámého stáří zbořena snad před r. 1950.

Vlašim

Město 9 km J, zbytek devastovaného hřbitova z 2. poloviny 19. stol., novogotická synagoga z r. 1858 zbořena r. 1984, rodiště vídeňského malíře Salomona Benesche (1867-snad 1942 konc. tábor Maly Trostinec).

Zruč nad Sázavou

Město 17 km JV, modlitebna z 19. stol. využitá jako obytná místnost.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.