Bar micva - bat micva

Syn příkazu - dcera příkazu.

Znamená každého dospělého muže/ženu, který(á) je povinen (povinna) plnit všechna přikázání a povinnosti.

Od raného středověku se koná slavnostní náboženský obřad, při němž je chlapec o prvním šabatu po svých 13. narozeninách nebo dívka po svých 12. narozeninách uveden (uvedena) do věku, kdy je povinen dodržovat Boží zákony. Obvykle se koná v synagoze a chlapec je při něm vyvolán, aby předčítal z Tóry a obdrží t'filin. Dívky bývají seznámeny se židovskými zákony a tradicemi.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.