Zákaz vstupu Židů do muzeí, galerií, archivů, na výstavy apod.

Nacistické orgány nezapomněly ani na další místa, kde mohlo docházet k nežádoucímu styku židovského a nežidovského obyvatelstva, a prostřednictvím policejního ředitelství v Praze zakázaly od 4. prosince 1941 vstup Židů do muzeí, galerií, archivů, čítáren, na výstavy a aukce uměleckých předmětů. Oznámení zákazu vstupu Židům muselo být umístěno nejen při vstupu na takovou akci nebo do budovy, ale muselo být uveden i na plakátě, který akci propagoval.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.