Levíté

Původně sloužili ve stanu úmluvy na poušti, později - v prvním a druhém období Chrámu - prováděli různé úkony v Chrámu, sloužili jako chrámoví zpěváci, hudebníci nebo učitelé. Dodnes se udržely pouze dvě výsady: právo být vyzván v předčítání z Tóry při bohoslužbě v synagoze hned po kohenovi a jemu omývat ruce před pronesením požehnání společenství v synagoze.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.