Hořice

Město v Čechách, 90 km SV od Prahy, 20 km JV od okr. města Jičína. Už ve 2. pol. 14. stol. byly H. městečkem, od konce 18. stol. jsou městem.

Ž. osídlení existovalo už v 1. polovině 16. stol. R. 1570 tu žily 3 rodiny, r. 1702 ž. tvořili asi 9 % obyvatel, r. 1757 v H. bydlelo asi 22 rodin, r. 1793 nejméně 82 rodin, r. 1849 celkem 55 rodin (356 osob), r. 1880 to bylo ještě 308 osob ž. vyznání (5 % obyvatel), r. 1900 už jen 198 osob (2 %), r. 1930 pouze 73 osob (necelé 1 %). Náb. obec, doložená od 17. stol., nebyla po 2. svět. válce obnovena.

V revolučním roce 1848 byli ž. muži přijati za rovnoprávné členy městské národní gardy. - V H. se narodili něm. píšící spisovatel a filozof Fritz Mauthner (1849-1923 Meersburg, Německo) a chirurg, univ. prof. MUDr. Jan Levit (1884-1944 Osvětim).

Většina ž. domů byla nejpozději od 17. stol. soustředěná v Karlově ul. (vedoucí z náměstí k S). R. 1728 bylo zde a v sousední Tovární ul. (odbočující z Karlovy ul. k Z) nucenou výměnou domů vytvořeno ghetto pro všechny hořické ž. rodiny. R. 1728 zde bylo 9 ž. domů, v 1. polovině 19. stol. 20 domů. R. 1775 bylo ghetto postiženo pogromem. Asi polovině pův. budov (v přestavbách) dochována.

Synagoga v Tovární ul. postavena r. 1767 (na místě starší synagogy snad z let 1728-30, zbořené po r. 1765), kolem r. 1860 zvětšena a upravena v novorománském slohu. Bohoslužby do 2. svět. války, od r. 1956 využitá jako sbor Církve čs. husitské. Vnitřní zařízení se nedochovalo.

Starý hřbitov v Karlově ul., S od ž. čtvrtě, 500 m S od náměstí. Založen údajně ve 2. pol. 17. stol., naposledy rozšířen r. 1878. Nejstarší dochované náhrobky z konce 17. stol., pohřby do r. 1897. Cenný hřb. s náhrobky barokního a klasicistního typu. Hroby ž. vojáků z napoleonských válek a z prusko-rakouské války r. 1866. Klasicistní hrobnický dům.

Malý zbytek nového hřbitova na V okraji města, vedle komunálního hřb. Založen r. 1897, pohřby do 2. svět. války, r. 1967 až na dva ponechané náhrobky zlikvidován. Hroby rudoarmějců z r. 1945. Obřadní síň z r. 1900 slouží komunálnímu hřb.

Klíčová slova

Fritz Mauthner, Jan Levit

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.